Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Алгоритмізація та програмування + КР


Возможна свободная регистрация для изучения дисциплины в группах :

Вступ

Є лише два види мов програмування:
ті, на які постійно скаржаться,
і ті, які ніколи не використовуються.
Успішна розробка програмного забезпечення – це справа,
яка потребує багато часу.

Бьєрн Страуструп

Шановні студенти, розпочинаючи вивчення однієї з базових в галузі комп’ютерних наук дисципліни, звернемося до слів засновника мови програмування С++, вивченню якої присвячено даний курс.

Ці слова свідчать про те, що процес розробки програмного забезпечення є складним та багатоетапним. Середовище програмування є лише інструментом, а Ваше завдання – навчитися вправно ним оволодіти.

Вивчення курсу «Алгоритмізація та програмування» надає можливість здобуття навичок з основ алгоритмізації, ознайомлення з базовими алгоритмічними структурами. Засвоєння синтаксису мови С++ та розробка консольних додатків є першим кроком до проектування складних інформаційних систем.

Дисципліна «Алгоритмізація та програмування» має тісний зв’язок з навчальними дисциплінами «Теорія алгоритмів» та «Дискретна математика». Знання, здобуті при вивченні даної дисципліни, поглиблюються при вивченні дисциплін «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Системне програмування та операційні системи».

Мета та завдання

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок використання технічних засобів обробки інформації в процесі розв’язання прикладних задач; вивчення основ алгоритмізації та принципів програмування, оволодіти технологією структурного програмування.

Головні завдання дисципліни:

  1. Навчити студентів формалізувати й алгоритмізувати задачі, поставлені на фізичному рівні.
  2. Навчити студентів працювати з машинно-незалежними мовами програмування.
  3. Ознайомити студентів з найбільш важливими принципами програмування.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

УМІТИ:

Автори

кафедра комп'ютерних наук, секція "Інформаційні технології проектування"

Парфененко Юлія Вікторівна, Ващенко Світлана Михайлівна


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ
    Мета та завдання курсу
    Алгоритм навчання
    Інформація про автора курсу
Модуль 1 Алгоритми та алгоритмізація
    Тема 1 Основні етапи розроблення програм на ЕОМ
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 2 Поняття алгоритма. Способи представлення алгоритма
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 3 Базові алгоритмічні структури
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
Модуль 2 Синтаксис мови С++
    Тема 4 Алфавіт мови С++.Типи даних, змінні та константи
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 5 Структура програми мовою С++. Операції. Створення консольного додатку. Потоки введення і виведення даних
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 6 Оператори С++. Оператор розгалудження
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 7 Оператори С++. Циклічні структури
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
Модуль 3 Структуровані типи даних
    Тема 8 Робота з покажчиками
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 9 Масиви. Покажчики на масиви
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 10 Структури
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
Модуль 4 Поняття функції. Основні функції роботи з рядковими змінними
    Тема 11 Функції
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 12 Робота з рядками
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
Модуль 5 Робота з файлами. Динамічні структури даних
    Тема 13 Файли
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 14 Динамічні структури даних
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки