Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Планування і контроль на підприємстві

Вступ

Метою викладання дисципліни є: формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.

Мета та завдання

Завданнями дисципліни є:

Автори

кафедра управління

Древаль Ольга Юріївна
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ до курсу
    Мета та завдання
    Алгоритм
    Інформація про автора
Розділ 1. Методологія планування і контролю на підприємстві
    Тема 1
       Підприємство як об’єкт планування
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2
       Система планування та контролю на підприємстві
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 3
       Основи прогнозування
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 4
       Інформаційна та нормативна база планування
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 5
       Оперативно-календарне планування і контроль
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 6
       Бізнес-планування
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Розділ 2. Планування виробництва і його забезпечення
    Тема 7
       Планування обсягів продажу
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 8
       Планування виробничої програми
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 9
       Планування виробничої потужності
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 10
       Планування потреби в персоналі
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 11
       Планування коштів на оплату праці
    Тема 12
       Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 13
       Планування виробничої інфраструктури
Розділ 3. Фінансове планування та контроль на підприємстві. Планування розвитку підприємства
    Тема 14
       Планування собівартості продукції
    Тема 15
       Планування фінансових результатів і фінансовий контроль на підприємстві
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 16
       Планування інвестиційної діяльності підприємства
    Тема 17
       Планування організаційно-технічного розвитку підприємства
    Тема 18
       Планування і контроль оновлення продукції