Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Планування і контроль на підприємстві

Вступ

Метою викладання дисципліни є: формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.

Мета та завдання

Завданнями дисципліни є:

Автори

кафедра управління

Древаль Ольга Юріївна
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ до курсу
    Мета та завдання
    Алгоритм
    Інформація про автора
Розділ 1. Методологія планування і контролю на підприємстві
    Тема 1
       Підприємство як об’єкт планування
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2
       Система планування та контролю на підприємстві
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 3
       Основи прогнозування
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 4
       Інформаційна та нормативна база планування
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 5
       Оперативно-календарне планування і контроль
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 6
       Бізнес-планування
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Розділ 2. Планування виробництва і його забезпечення
    Тема 7
       Планування обсягів продажу
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 8
       Планування виробничої програми
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 9
       Планування виробничої потужності
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 10
       Планування потреби в персоналі
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 11
       Планування коштів на оплату праці
      2.5.1 Мета й завдання планування коштів на оплату праці
      2.5.2 Склад коштів на оплату праці.
      2.5.3 Методи визначення планового фонду заробітної плати.
    Тема 12
       Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 13
       Планування виробничої інфраструктури
      2.7.1 Виробнича інфраструктура та планування діяльності її підрозділів
      2.7.2 Система технічного обслуговування
Розділ 3. Фінансове планування та контроль на підприємстві. Планування розвитку підприємства
    Тема 14
       Планування собівартості продукції
      3.1.1 Мета, завдання та послідовність планування витрат виробництва
      3.1.2 Класифікація й облік витрат виробництва
      3.1.3 Методи планування собівартості
      3.1.4 Методика розрахунку зниження собівартості продукції за окремими факторами
    Тема 15
       Планування фінансових результатів і фінансовий контроль на підприємстві
       Стислий конспект
       Висновки
       Список літератури
       Запитання для самоперевірки
    Тема 16
       Планування інвестиційної діяльності підприємства
      3.3.1 Сутність інвестицій й інвестиційного процесу
      3.3.2 Методика оцінки інвестиційних проектів
    Тема 17
       Планування організаційно-технічного розвитку підприємства
      3.4.1 План організаційно-технічного розвитку підприємства
      3.4.2 Планування реалізації заходів організаційно-технічного розвитку та показники оцінки їх ефективності
    Тема 18
       Планування і контроль оновлення продукції
      3.5.1 Завдання та зміст планування оновлення продукції
      3.5.2 Планування витрат на підготовку та освоєння виробництва
      3.5.3 Економічна ефективність оновлення продукції та вибір оптимального варіанту технологічного процесу