Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Адвокатура України

Вступ

Шановні студенти!

Права і свободи людини - найвищі цінності, вони гарантуються і захищаються Конституцією України, їх утвердження і забезпечення - головний обов'язок держави. Одним з важливих механізмів захисту прав і свобод людини у всьому світі протягом тисячоліть була і є адвокатура.

Майбутнім юристам потрібно не тільки вивчати законодавчі засади функціонування та організації адвокатури, а й навчитись поважати найгуманнішу правозахисну діяльність - працю адвоката.

Навчальний курс "Адвокатура України" присвячений вивченню організації та функції адвокатури як в Україні, так і за кордоном.

Предметом адвокатури є курс історії, організації та функціонування адвокатури, в якому розглядаються основні положення про адвокатуру: походження, призначення та історичний генезис адвокатури в ході розвитку людського суспільства, поняття, завдання, принципи організації адвокатури в Україні, правовий статус адвокатів, гарантії їх діяльності, особливості надання правової допомоги адвокатами у кримінальних та цивільних справах, консультування юридичних осіб, стандарти професійної адвокатської діяльності, а також історія загального та судового красномовства, зміст і процес підготовки, особливості промови захисника у кримінальному судочинстві.

Важливою формою вивчення названого курсу є самостійна робота студентів, яка передбачає написання рефератів, складання процесуальних документів.

Навчальний курс «Адвокатура України» є обов'язковим для формування знань, необхідних юристу-правознавцю для своєї майбутньої роботи за фахом.

Мета та завдання

Курс "Адвокатура України" передбачає вивчення історії адвокатури, законодавства про адвокатуру, принципів і організаційних форм її діяльності, питань, пов'язаних з організацією консультаційної роботи адвоката, тактикою і методикою участі адвоката у судовому розгляді справ.

Завданням викладання названого курсу є розкриття значення адвокатської діяльності в забезпеченні захисту фізичних і юридичних осіб, їх прав і свобод.

В результаті вивчення цього курсу студенти повинні знати чинне законодавство про адвокатуру, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури України, зміст і види гарантії адвокатської діяльності, правовий статус адвоката.

Студенти повинні вміти правильно тлумачити і застосовувати норми законодавства України, що регламентують організацію і основи діяльності адвокатури.

Автори

кафедра права

Гончарова Аліна В'ячеславівна


Содержание дисциплины Про курс
    Звернення до студентів
Тема 1
    Поняття і сутність інституту адвокатури
   1. Походження адвокатури, її історична природа.
   2. Розвиток адвокатури в середні віки.
   3. Поняття адвокатури.
   4. Завдання та принципи діяльності
   5. Гарантії адвокатської діяльності:
    6. Статус адвоката.
   Висновки
    Список джерел для самостійної роботи.
   Нормативні акти
   Література
Тема 2
    Основні принципи організації і діяльності адвокатури.
   1 Види адвокатської діяльності.
   2 Порядок прийому до адвокатури.
   3. Види адвокатської діяльності:
   4. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх склад та повноваження.
   Висновки
    Список джерел для самостійної роботи.
   Нормативні акти
   Література
Тема 3
    Сучасні системи адвокатури зарубіжних країн.
    1 Адвокатура Англії.
   2 Адвокатура Франції.
   3 Адвокатура США.
    4 Адвокатура Німеччини.
   5 Адвокатура Польщі.
   Висновки
    Список джерел для самостійної роботи.
   Нормативні акти
   Література
Тема 4
    Діяльність адвоката в кримінальному процесі
   1. Конституційні принципи забезпечення обвинуваченому права на захист.
   2. Способи залучення адвоката як захисника до участі у справі
   3. Права та обов'язки адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.
   4. Розгляд та вирішення зауважень адвоката на протокол судового засідання.
   Висновки
    Список джерел для самостійної роботи.
    Нормативні акти
   Література
Тема 5
    Представництво адвоката в цивільному процесі.
   1. Адвокат як правозахисник і представник в цивільному процесі.
   2. Процесуально - правове становище адвоката при цивільних справ в суді
   3. Правовий статус адвоката в цивільному процесі
   4.Тактика адвоката як процесуального представника
    Список джерел для самостійної роботи.
   Нормативні акти
   Література