Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Адвокатура України

Вступ

Шановні студенти!

Права і свободи людини - найвищі цінності, вони гарантуються і захищаються Конституцією України, їх утвердження і забезпечення - головний обов'язок держави. Одним з важливих механізмів захисту прав і свобод людини у всьому світі протягом тисячоліть була і є адвокатура.

Майбутнім юристам потрібно не тільки вивчати законодавчі засади функціонування та організації адвокатури, а й навчитись поважати найгуманнішу правозахисну діяльність - працю адвоката.

Навчальний курс "Адвокатура України" присвячений вивченню організації та функції адвокатури як в Україні, так і за кордоном.

Предметом адвокатури є курс історії, організації та функціонування адвокатури, в якому розглядаються основні положення про адвокатуру: походження, призначення та історичний генезис адвокатури в ході розвитку людського суспільства, поняття, завдання, принципи організації адвокатури в Україні, правовий статус адвокатів, гарантії їх діяльності, особливості надання правової допомоги адвокатами у кримінальних та цивільних справах, консультування юридичних осіб, стандарти професійної адвокатської діяльності, а також історія загального та судового красномовства, зміст і процес підготовки, особливості промови захисника у кримінальному судочинстві.

Важливою формою вивчення названого курсу є самостійна робота студентів, яка передбачає написання рефератів, складання процесуальних документів.

Навчальний курс «Адвокатура України» є обов'язковим для формування знань, необхідних юристу-правознавцю для своєї майбутньої роботи за фахом.

Мета та завдання

Курс "Адвокатура України" передбачає вивчення історії адвокатури, законодавства про адвокатуру, принципів і організаційних форм її діяльності, питань, пов'язаних з організацією консультаційної роботи адвоката, тактикою і методикою участі адвоката у судовому розгляді справ.

Завданням викладання названого курсу є розкриття значення адвокатської діяльності в забезпеченні захисту фізичних і юридичних осіб, їх прав і свобод.

В результаті вивчення цього курсу студенти повинні знати чинне законодавство про адвокатуру, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури України, зміст і види гарантії адвокатської діяльності, правовий статус адвоката.

Студенти повинні вміти правильно тлумачити і застосовувати норми законодавства України, що регламентують організацію і основи діяльності адвокатури.

Автори

кафедра права

Гончарова Аліна В'ячеславівна


Содержание дисциплины Про курс
    Звернення до студентів
Тема 1
    Поняття і сутність інституту адвокатури
    Список джерел для самостійної роботи.
Тема 2
    Основні принципи організації і діяльності адвокатури.
    Список джерел для самостійної роботи.
Тема 3
    Сучасні системи адвокатури зарубіжних країн.
    Список джерел для самостійної роботи.
Тема 4
    Діяльність адвоката в кримінальному процесі
    Список джерел для самостійної роботи.
Тема 5
    Представництво адвоката в цивільному процесі.
    Список джерел для самостійної роботи.