Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Психологія та педагогіка вищої школи(ФПКПІ)

Вступ

Мета курсу – сприяти активному запровадженню психологічних знань в навчально-виховний процес сучасного вузу .

 • дати слухачам ґрунтовні й систематичні знання з курсу «Психологія вищої школи»;
 • сформувати практичні вміння і навики з основ психологічної науки, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків, що передбачає глибоке вивчення наступних напрямків: психологія спілкування, психологія особистості, психологія розвитку;
 • забезпечити оволодіння основами психологічних знань професійно-педагогічної діяльності, інноваційними технологіями організації пізнавальної діяльності студентів;
 • сприяти розвитку психологічної компетентності.
 • Мета та завдання

  У курсі перепідготовки навчальна дисципліна «Психологія вищої школи»- це одна з психологічних дисциплін, що передбачає систематизацію розширення та поглиблення знань викладачів, одержаних у ВНЗ під час вивчення предметів гуманітарного циклу, а саме: «Основи психології і педагогіки», «Вікова психологія», «Соціальна психологія» та «Соціологія».

  У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні знати:

  - усі психологічні поняття і терміни, що вживаються у курсі «Психологія вищої школи»;

  - методи науково-психологічного дослідження;

  - види та рівні педагогічного спілкування;

  - індивідуально-психологічні ознаки особистості;

  - характеристику пізнавальних процесів особистості;

  - особливості емоційно-вольової сфери особистості;

  - класифікацію творчих методів у педагогічній діяльності;

  - психологічні основи управління студентським та науковим колективом.

  вміти:

  - застосовувати знання сучасної психологічної науки (загальної, соціальної, вікової тощо), осмислюючи зміст прочитаного фахового тексту, висловлюючи власні думки, роблячи відповідні висновки;

  - добирати діагностичний матеріал відповідно меті психологічного дослідження;

  - використовувати експериментальні методи дослідження доцільно завданню наукової роботи;

  - аналізувати фахову та професійну літературу, виходячи з сучасних психологічних підходів;

  -

  моделювати психолого-педагогічні ситуації у навчально-виховному процесі;

  -

  оволодіти технологією психологічного наукового дослідження, як одного з основних шляхів реалізації творчих завдань у вузі;

  - користуватися психологічними джерелами та іншою допоміжною довідковою літературою.

  Автори

  кафедра політології, соціології та психології

  Кривопішина Олена Анатоліївна
  кандидат психологічних наук, доцент


  Содержание дисциплины Тема 1
      Вступ до психології вищої школи
      Література
  Тема 2
      Психодіагностика у вищій школі
      Література
  Тема 3
      Психологія особистості та проблема формування творчої особистості у вищій школі
      Література
  Тема 4
      Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості. Психологічні ознаки студентського віку.
      Література
  Тема 5
      Пізнавальні процеси особистості та розвиток творчого мислення студентів
      Література
  Тема 6
      Емоційно-вольова та мотиваційно-потребнісна сфера особистості. Проблема професійного вигорання викладача вузу.
      Література
  Тема 7
      Психологічні основи спілкування. Педагогічне спілкування як творча діяльність.
      Література
  Тема 8
      Особистість і колектив. Типологія студентів і психологічні особливості формування студентського колективу
      Література
  Тема 9
      Педагогічна творчість. Аналіз професійної діяльності викладача вузу та проблема педагогічної майстерності
      Література
  Тема 10
      Управління у вищий школі. Психологічні основи управління науковим колективом
      Література