Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Підприємницьке право

Вступ

11

Мета та завдання

11

Автори

кафедра економіки та бізнес-адміністрування

Макарюк Олексій Васильович
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Інформація про автора
    Звернення до студента
Тема 1
    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДПРИЄМНИЦТВО
   1.1. ПОНЯТТЯ, СУБ'ЄКТИ ТА ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   1.1.1. Поняття підприємництва
   1.1.2. Суб'єкти підприємницької діяльності
   1.1.3. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
   1.1.4. Принципи підприємницької діяльності
   1.2. ПІДПРИЄМЕЦЬ І ДЕРЖАВА
Тема 2
    ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   2.1. ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
   2.2. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ
   2.2.1. Поняття підприємства
   2.2.2. Відособлені підрозділи підприємства
   2.2.3. Майно підприємства
   2.2.4. Управління підприємством
   2.2.5. Реорганізація і ліквідація підприємства
   2.2.6. Види підприємств
   2.3. ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
   2.4. ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
   2.4.1. Холдингові компанії
   2.4.2. Інститути спільного інвестування
   2.4.3. Фінансові установи
Тема 3
    ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   3.1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
   3.1.1.Засновники та учасники товариства
   3.1.2. Права та обов'язки учасників товариства
   3.1.3. Вклади учасників та засновників товариства
   3.1.4. Припинення діяльності товариства
   3.2. ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
   3.2.1. Поняття та види акціонерних товариств
   3.2.2.Засновники акціонерного товариства
   3.2.3. Випуск акціонерним товариством цінних паперів
   3.2.4. Порядок реєстрації випуску акцій
   3.2.5. Установчі збори акціонерного товариства
   3.2.6. Органи управління акціонерного товариства
   3.2.7. Рада акціонерного товариства (спостережна рада)
   3.2.8. Виконавчі органи акціонерного товариства
   3.3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
   3.3.1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
   3.3.2. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю
   3.3.3. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю
   3.4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ПОВНОГО ТОВАРИСТВА, КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА
   3.4.1. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
   3.4.2. Поняття повного товариства
   3.4.3. Поняття командитного товариства
Тема 4
    УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   4.1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [21, 22, 23]
   4.1.1. Порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності
   4.1.2. Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
   4.1.3. Внесення змін (доповнень) до установчих документів
   4.1.4. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
   4.1.5. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності
   4.2. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [18]
   4.3. ПАТЕНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [18]
   4.3.1. Поняття патентування суб'єктів підприємницької діяльності
   4.3.2. Порядок придбання торгового патенту
   4.3.3. Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з побутових послуг, на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями, на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу
Тема 5
    ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
   5.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   5.1.1. Дерегулювання підприємницької діяльності
   5.1.2. Єдина державна регуляторна політика у сфері підприємництва
   5.1.3. Нормативне регулювання підприємницької діяльності
   5.1.4. Державна підтримка малого підприємництва
   5.2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
   5.2.1. Основні завдання Держпідприємництва України
   5.2.2. Права Держпідприємництва України
   5.2.3. Уповноважений з питань підтримки підприємництва
   5.3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ (ГОСПОДАРСЬКІЙ) ДІЯЛЬНОСТІ
   5.3.1. Недобросовісна конкуренція
   1. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта (підприємця).
   2. Створення перешкод господарюючим суб'єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
   3. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.
   4. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.
   5. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.
   6. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського уп­равління та контролю.
    7. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань.
   8. Концентрація суб'єктів господарювання.
   5.3.2. Природні монополії
Тема 6
    УГОДИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
   6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДИ
   6.1.1. Поняття та види угод
   6.1.2. Форма угод
   6.1.3. Наслідки недотримання форми угод
   6.1.4. Умови дійсності угод
    6.1.5. Недійсні угоди
   6.1.6. Наслідки визнання угоди недійсною
   6.1.7. Недійсні угоди, що не відповідають вимогам закону
   6.1.8. Недійсні угоди, укладені з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства
   6.1.9. Недійсні угоди, укладені юридичною особою всупереч цілям її діяльності
   6.1.10. Угоди, недійсні у зв'язку з недієздатністю їх учасників
   6.1.11. Недійсні угоди, укладені внаслідок помилки, обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною або збігу тяжких обставин
   6.1.12. Мнимі і удавані угоди
   6.2. ПРЕДСТАВНИЦТВО І ДОВІРЕНІСТЬ
   6.2.1. Поняття і види представництва
   6.2.2. Поняття і види довіреності
   6.3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
   6.3.1. Поняття зобов'язання і підстави його виникнення
   6.3.2. Види зобов'язань
   6.3.3. Договір
   6.3.4. Форма договору
   6.3.5. Порядок укладення договорів
   6.3.6. Виконання зобов'язань
   6.3.7. Забезпечення виконання зобов'язань
   6.3.8. Порука
   6.3.9. Завдаток
   6.3.10. Гарантія
   6.3.11. Уступка вимоги і переведення боргу
   6.3.12. Припинення зобов'язань
Тема 7
    ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   7.1. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА (МАЙНОВА) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   7.1.1. Умови настання цивільно-правової відповідальності
   7.1.2. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань
    7.1.3. Наслідки невиконання зобов'язання в натурі
   7.1.4. Прострочення виконання грошового зобов'язання боржником і кредитором
   7.1.5. Відповідальність за зобов'язаннями, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
   7.2. ДИСЦИПЛІНАРНА І МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
   7.2.1. Заходи дисциплінарного стягнення
   7.2.2. Матеріальна відповідальність у сфері підприємництва
   7.3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   7.3.1. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, у сфері послуг, у галузі фінансів і в підприємницькій діяльності
   7.4. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   7.4.1. Злочини у сфері господарської діяльності
Тема 8
    ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   8.1. ПОНЯТТЯ БАНКРУТСТВА. УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
   8.1.1. Учасники провадження у справах про банкрутство
   8.1.2. Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
   8.2. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
   8.3. ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА
   8.4. МИРОВА УГОДА
   8.5. ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
Тема 9
    ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   9.1. ПОНЯТТЯ, СУБ'ЄКТИ ТА ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   9.2. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА КВОТУВАННЯ (УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   9.3. СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ
   9.4. ПОНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ
Тема 10
    ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   10.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
   10.1.1. Система і спеціалізація судів загальної юрисдикції
   10.1.2. Види і склад місцевих судів
   10.1.3. Види і склад апеляційних судів
   10.1.4. Касаційний суд України
   10.1.5. Вищі спеціалізовані суди
   10.1.6 Верховний Суд України
   10.1.7. Участь народних засідателів та присяжних у здійсненні правосуддя
   10.2. РОЗГЛЯД СПРАВ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ
   10.2.1. Право на звернення до господарського суду
   10.2.2. Досудове врегулювання господарських спорів
   10.2.3. Подання позову
   10.2.4. Вирішення господарських спорів
   10.3. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ, УХВАЛ, ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ
   10.4. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
   10.5. ВИНЕСЕННЯ, ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ
   10.5.1. Визнання та виконання рішень іноземних судів
Питання до заліку
Список літератури