Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Політологія

Вступ

Політичні знання та культура потрібні сьогодні кожній людині, незалежно від роду її професійної діяльності чи соціального статусу, оскільки, живучи в суспільстві, людина неминуче повинна взаємодіяти з іншими людьми, державою, про що писав ще Аристотель.

Мета та завдання

Мета дисципліни:

Автори

кафедра філософії, політології та інноваційних соціальних технологій

Світайло Ніна Дмитрівна
кандидат філософських наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Література
    Екзаменаційні питання
Лекцiя 1. Політика як предмет політології
    Інформблок
    Узагальнення
Лекцiя 2. Полiтичнi iдеї Стародавнього свiту та Нового часу
    Інформблок
   1. Політична думка Давнього Сходу та античності
   2. Особливості розвитку політичних ідей в епоху Середньовіччя та в Нові часи
    Узагальнення
Лекцiя 3. Політична думка ХІХ- ХХ сторіччя
    Інформблок
   1. Основні напрямки розвитку політичної думки у ХІХ сторіччі
   2. Політична думка ХХ сторіччя. Розвиток теорії демократії та аналіз тоталітаризму
    Узагальнення
Лекцiя 4. Політична думка в Україні
    Інформблок
   1. Становлення політичної думки на українських землях.
   2. Особливості розвитку політичної думки в ХІХ сторіччі.
    Узагальнення
Лекцiя 5. Політична влада
    Інформблок
   1. Влада як соціальне явище. Специфіка політичної влади
   2. Легітимність влади. Типи панування та типи політичної могутності
    Узагальнення
Лекцiя 6. Держава як політичний інститут
    Інформблок
   1. Особливості держави як політичного інституту, функції держави
   2. Правова держава та її принципи, соціальна держава
    Узагальнення
Лекцiя 7. Політичні системи у сучасному світі
    Інформблок
   1. Політична система суспільства та її структура
   2. Політичні режими та їх різновиди
    Узагальнення
Лекцiя 8. Громадянське суспільство та його розвиток в Україні
    Інформблок
   1. Поняття та принципи громадянського суспільства
   2. Передумови формування громадянського суспільства
    Узагальнення
Лекцiя 9. Політичні партії та партійні системи
    Інформблок
   1. Історичні форми партійних організацій
   2. Сучасні політичні партії та їх роль в політичній системі
   3. Партійні системи
    Узагальнення
Лекцiя 10. Політичні еліти та лідерство
    Інформблок
   1. Основні положення теорії еліт
   2. Функції еліти в суспільстві та основні типи еліт
   3. Політичне лідерство та його типологія
    Узагальнення
Лекцiя 11. Політичні ідеології та їх роль у суспільстві
    Інформблок
   1. Політична ідеологія як складова політичного життя
   2. Функції ідеології в суспільстві
   3. Історичні форми політичних ідеологій та сучасні ідеологічні течії
    Узагальнення
Лекцiя 12. Політична культура суспільства
    Інформблок
   1. Політична свідомість та її рівні. Масова політична свідомість
   2. Політична культура та її типи
   3. Функції політичної культури. Політична соціалізація
    Узагальнення
Лекцiя 13 Національні відносини і політика.
    Інформблок
   1. Нація як суб'єкт політики.
   2. Форми національно-державного устрою.
   3. Види національної політики.
    Узагальнення
Лекцiя 14. Міжнародна політика
    Інформблок
   1. Міжнародна політика і геополітика
   2. Україна в світовому геополітичному просторі
   3. Принципи міжнародної політики
    Узагальнення