Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Економіка і організація діяльності фірми

Вступ

Мета дисципліни: оволодіння студентами методичними та практичними підходами у відношенні до раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні фірми.

Мета та завдання

Основні завдання дисципліни: - вивчення дії економічних законів стосовно функціонування фірм;
- поєднання теоретичних положень та прикладної економіки з урахуванням реальних ситуацій ринкових відносин;
- обґрунтування нових форм та методів господарювання, рекомендацій щодо їх практичного використання фірмами;
- вивчення господарського механізму, принципів та напрямків досконалення планування та управління на базі ринкових відносин.

Автори

кафедра ?

Дроздова Олена Юріївна
?


Содержание дисциплины Про курс
    Автор
    Література
    Питання до заліку
Лекція 1
    Підприємство як організаційна форма підприємництва
   1. Сутність та зміст поняття“підприємство
   2. Класифікація підприємств
   3. Створення, реорганізація, оздоровлення і закриття фірми
   4. Організаційні форми підприємництва
Лекція 2
    Виробничий трансформаційний процес і принципи його здійснення
   1. Структура фірми
   2. Виробничий трансформаційний процес і причини його здійснення
   3. Принципи функціонування фірми
Лекція 3
    Поняття про економічні витрати
   1. Основи обліку затрат
Лекція 4
    Аналіз витрат і їх оцінка
   1.Значення системи обліку витрат «директ-костинг»
   2.Деталізація витрат по їхній динаміці
   3.Аналіз співвідношення “витрати – обсяг виробництва”. Мінімаксний метод
   4.Регресійний аналіз витрат
Лекція 5
    Стратегія планування на фірмі
   1. Сутність та зміст стратегічного планування на підприємстві
   3. Структура і технологія стратегічного планування
   4. Стратегічний аналіз середовища фірми
   5. Особливостірозробки стратегічних планів
Лекція 6
    Економічний механізм управління фірмою
   1. Сутність та методи управління
   2. Сутність та основні складові економічного механізму управління фірмою