Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Культурологія

Вступ

1. Мета і завдання викладання дисципліни

Метою вивчення курсу «Культурологія» є формування у студентів комплексу знань про сутність процесів, що відбувалися продовж всієї людської історії і відбуваються нині, про сутність культури як форми людської діяльності. Культурологія - теоретична дисципліна, яка вивчає культуру у всій повноті її проявів.

Мета та завдання

Основні завдання курсу:

визначення культури як соціального явища;

розкриття основних закономірностей культурного процесу;

розвиток культури як історичний шлях людства;

усвідомлення змісту основних культурологічних категорій: культура, історія культури, цивілізація, масова культура, культурні цінності тощо.

Автори

кафедра історії

Клименко Валентина Анатоліївна
кандидат історичних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Автор
    Література
    Екзаменаційні питання
Вступ.Теоретико-методологiчна частина курсу
    Інформблок
   1. Наука культурологія.
   2. Структура культурології.
   3. Культурологія та інші науки.
   4. Поняття культури та її визначення. Феномен культури і його розуміння.
   5. Функції культури.
Тема № 1. Культура стародавнього свiту та захiдноєвропейського середньовiччя
    Інформблок
   1. Культура Стародавнього Сходу.
   2. Антична культура.
   3. Культура вiзантiї та Захiдної Європи в епоху Середньовiччя.
    Ситуаційний блок
    Узагальнення
Тема № 2. Світова культура від епохи Відродження до сьогодення
    Інформблок
   1. Культура Відродження та Просвітництво.
   2. Культура XIX століття.
   3. Культура новітньої доби світової історії.
    Ситуаційний блок
    Узагальнення
Тема № 3. Українська культура: передумови формування, становлення та розвиток до кiнця XIX столiття
    Інформблок
   1. Витоки української культури.
   2. Українська культура початку XIV - першої половини XVII столiття.
   3. Духовна культура українського народу другої половини XVII - кiнця XVIII столiття.
    Ситуаційний блок
    Узагальнення
Тема № 4. Духовна культура українського народу<br />(XIX - XX столiття)
    Інформблок
   1. Українська культура XIX - початку XX століття.
   2. Українська культура XX століття.
    Ситуаційний блок
    Узагальнення