Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Инвестиционная деятельность предприятия

Вступ

Введение

Мета та завдання

Цели курса «Инвестирование» есть изучение студентами теоретических основ инвестиционной деятельности предприятия, а также оценку эффективности инвестиционной деятельности.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

Автори

кафедра економики и бизнес-администрирования

Шевцова Светлана Викторовна
кандидат єкономических наук, доцент

Шипулина Юлия Сергеевна


Содержание дисциплины Розділ 1
    Тема 1
       Теоретичні основи інвестиційної діяльності
      1 Економічна сутність інвестицій
       2 Класифікація інвестицій
      3 Поняття та цілі інвестиційної діяльності
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 2
       Державне регулювання інвестиційної діяльності
      1 Теоретичні засади державного регулювання інвестиційних процесів
      2 Формування державної інвестиційної політики
      3 Методи і напрями регулювання інвестиційної політики державою
      4 Політика протекціонізму
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Розділ 2
    Тема 3
       Оцінка інвестиційного клімату України
      1 Поняття інвестиційного клімату
      2 Фактори, що впливають на інвестиційний клімат
      3 Параметри оцінки сприятливості інвестиційного клімату за зарубіжними рейтингами
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Розділ 3
    Тема 4
       Реальні інвестиції
      1 Сутність реального інвестування
      2 Особливості здійснення реального інвестування
      4 Управління реальними інвестиціями
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 5
       Фінансові інвестиції
      1 Сутність та класифікація цінних паперів
      2 Поняття, класифікація та визначення  вартості акцій
      3 Поняття, класифікація та визначення  вартості  облігацій
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 6
       Інноваційна форма інвестицій
      1 Економічна сутність та види інновацій
      2 Характеристика інноваційної діяльності та інноваційного процесу
       3 Фінансова підтримка інноваційної діяльності
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 7
       Інтелектуальні інвестиції
      1 Види та об'єкти інтелектуальної власності
       2 Особливості оцінки інтелектуальної продукції
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 8
       Іноземні інвестиції
      1 Сутність та форми іноземного інвестування
      2 Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Розділ 4
    Тема 9
       Особливості формування інвестиційних ресурсів у ринковій економіці
      1 Процес формування інвестиційних ресурсів
      2 Класифікація інвестиційних ресурсів
      3 Принципи формування інвестиційних ресурсів
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 10
       Оцінка економічної ефективності інвестиційної діяльності
      1 Базові принципи оцінки ефективності інвестиційної діяльності
       2 Чистий зведений дохід
      3 Внутрішня норма дохідності
      4 Період окупності інвестицій
      5 Індекс рентабельності
      6 Чинники підвищення ефективності інвестиційної діяльності
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Курсова робота
    Постановка завдання. Методичні рекомендації до виконання
   1. Теми теоретичної частини курсових робіт з дисципліни «Інвестиційна діяльність підприємства».
   2. Аналітична частина курсової роботи.
   3. Розрахункова частина курсової роботи.