Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Инвестиционная деятельность предприятия

Вступ

Введение

Мета та завдання

Цели курса «Инвестирование» есть изучение студентами теоретических основ инвестиционной деятельности предприятия, а также оценку эффективности инвестиционной деятельности.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

Автори

кафедра економики и бизнес-администрирования

Шевцова Светлана Викторовна
кандидат єкономических наук, доцент

Шипулина Юлия Сергеевна


Содержание дисциплины Розділ 1
    Тема 1
       Теоретичні основи інвестиційної діяльності
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 2
       Державне регулювання інвестиційної діяльності
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Розділ 2
    Тема 3
       Оцінка інвестиційного клімату України
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Розділ 3
    Тема 4
       Реальні інвестиції
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 5
       Фінансові інвестиції
      1 Сутність та класифікація цінних паперів
      2 Поняття, класифікація та визначення  вартості акцій
      3 Поняття, класифікація та визначення  вартості  облігацій
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 6
       Інноваційна форма інвестицій
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 7
       Інтелектуальні інвестиції
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 8
       Іноземні інвестиції
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Розділ 4
    Тема 9
       Особливості формування інвестиційних ресурсів у ринковій економіці
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
    Тема 10
       Оцінка економічної ефективності інвестиційної діяльності
       Стислий конспект
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Список літератури
Курсова робота
    Постановка завдання. Методичні рекомендації до виконання
   1. Теми теоретичної частини курсових робіт з дисципліни «Інвестиційна діяльність підприємства».
   2. Аналітична частина курсової роботи.
   3. Розрахункова частина курсової роботи.