Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Гроші та кредит + KP

Вступ

Вітаю Вас, шановні студенти Сумського державного університету!

Вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Курс «Гроші та кредит» відноситься до природно-наукового та загально-економічного циклу підготовки бакалавра, а також спеціаліста і магістра, зі спеціальностей економічного напрямку. Наповнення курсу матеріалами відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра напряму «Економіка і підприємництво», для студентів спеціальності «Фінанси і кредит».

Курс «Гроші та кредит» має практично-методологічну спрямованість, адже теорія краще засвоюється, коли через практичні завдання підкреслюються основні положення та постулати. Саме тому опрацювання лекційного матеріалу курсу буде проводитись через систему тестування. В процесі вивчення курсу, шановні студенти, Вам буде запропоновано дати відповіді на понад 300 тестових завдань.

Також, Вам буде запропоновано 22 навчальних тренажери та 15 відкритих (проблемних) завдань.

В матеріалі дистанційного курсу багато уваги приділяється практично-прикладним, переважно розрахунковим завданням. Блок матеріалів, пов’язаних з фінансовими розрахунками, має назву – проблемні завдання, або ─ відкриті завдання. Метою проблемних завдань є формування у майбутніх фахівців з економіки системи базових знань і навичок з практики розрахункових операцій у сферах грошового обігу і кредиту, тому вони побудовані таким чином, щоб поступово і всебічно сформувати світогляд щодо конкретних фінансових розрахунків депозитно-кредитних операцій.

Механізми розрахунків, про які йде мова в курсі дисципліни «Гроші та кредит», будуть постійно використовуватись Вами у майбутньому в таких дисциплінах, як: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Економіка підприємств», «Інвестування», «Страхування», «Інвестиційний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз» та в багатьох інших.

Взагалі, можна констатувати, з однієї сторони ─ дисципліна «Гроші та кредит» за своєю суттю є теоретичним фундаментом практичної більшості економічних обчислень, а з іншої сторони ─ є найбільш простим для опанування студентом навчальним предметом.

Як розробник курсу «Гроші та кредит», вважаю, що у світі нової концепції освіти в Україні, яка спрямована більш на самостійну роботу студентів, матеріали дистанційного курсу стануть підґрунтям для успішного самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит».

З повагою і побажанням успіхів, Ваш викладач Зайцев Олександр Васильович.

Мета та завдання

Метою дистанційного курсу з дисципліни «Гроші та кредит» є розширення й поглиблення знань студентів з теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування грошей, кредиту і банків.

Завданням дистанційного курсу з дисципліни «Гроші та кредит» є:

Предметом є грошова і банківська системи як центральні ланки інфраструктури грошового ринку.

Задачі курсу:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники, а також застосовувати отримані знання на практиці.

Автори

кафедра фінансів і кредиту

Зайцев Олександр Васильович
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Неоголошені правила. Список літератури
    Неоголошені правила
    Список використаної літератури
Розділ 1
    Тема 6
       Необхідність та сутність кредиту
      6.1 Визначення та сутність кредиту
      6.2 Позичковий капітал і процент
      6.3 Теоретичні концепції кредиту
      6.4 Функції та види кредиту
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Cтислий конспект
    Тема 7
       Методологічні засади розрахункових операцій у фінансах
      7.1. Теоретичні та термінологічні особливості фінансових розрахунків
      7.2. Процент, його суть та види
      7.3. Норма процента: визначення та типи
      7.4. Ставка процента: її суть, форми та види
        7.4.1. Форми процентної ставки (англ. interest rate)
        7.4.2. Форми облікової ставки (англ. rate of discount)
      7.5. Показники вимірювання ставок і норм процента
      7.6. Умовні позначки та інші терміни, що використовуються у фінансових розрахунках
       Висновки
       Стислий конспект
       Питання для самоперевірки
Розділ 2
    Тема 8
       Нарощення при застосуванні механізму простого нарахування процентів
      8.1 Просте нарахування, яке має цілу кількість періодів нарахування процентів.
      8.2 Просте нарахування, яке має дробову кількість періодів нарахування процентів.
      8.3 Українська практика простого нарахування
      8.4 Просте нарахування процентів, яке має цілу і дробову кількість періодів нарахування процентів.
      8.5 Розрахунок процента при застосуванні механізму простого нарахування процентів.
       Висновки
       Запитання до самоперевірки
       Cтислий конспект
    Тема 9
       Нарощення при застосуванні механізму складного нарахування процентів
      9.1 Складне нарахування, яке має цілу кількість періодів нарахування процентів.
      9.2 Складне нарахування процентів: ціла і дробова кількість періодів нарахування процентів.
      9.3 Складне нарахування і дробова кількість періодів нарахування процентів
      9.4 Розрахунок процента при застосуванні механізму складного нарахування процентів
       Висновки
       Запитання до самоперевірки
       Cтислий конспект
    Тема 10
       Розрахунок приведеної вартості при використанні процентних ставок
      10.1 Дисконтування при застосуванні механізму простого нарахування процентів
      10.2 Дисконтування при застосуванні механізму складного нарахування процентів
       Висновки
       Запитання до самоперевірки
       Стислий конспект
    Тема 11
       Розрахунок приведеної вартості при використанні облікових ставок
      11.1 Облікове дисконтування при застосуванні механізму простого нарахування процентів
      11.2 Облікове дисконтування при застосуванні механізму складного нарахування процентів
       Висновки
       Запитання до самоперевірки
       Стислий конспект
    Тема 12
       Нарощення з використанням облікових ставок
      12.1 Облікове нарощення при застосуванні механізму простого нарахування процентів
      12.2 Облікове нарощення при застосуванні механізму складного нарахування процентів
       Висновки
       Запитання до самоперевірки
    Тема 13
       Особливоті фінансових розрахунків
      13.1  Ідентичність та відмінності основних формул фінансових розрахунків.
      13.2 Номінальна ставка та її використання у формулах фінансових розрахунків
      13.3 Розрахунки строку позики і розміру ставки
      13.4  Розрахунок строку для збільшення початкової суми у k разів. Правило 72-х.
       Висновки
       Запитання до самоперевірки
       Стислий конспект
Розділ 3
    Тема 17
       Грошові потоки
      17.1 Загальне ознайомлення
      17.2 Основні визначення теорії грошових потоків
      17.3 Майбутня та теперішня вартості звичайного ануїтету (ануїтету постнумерандо)
      17.4 Майбутня та теперішня вартості авансового ануїтету (ануїтету пренумерандо)
      17.5 Майбутня та теперішня вартості звичайного ануїтету (ануїтету постнумерандо) при використанні облікової ставки
      17.6 Майбутня та теперішня вартості авансового ануїтету (ануїтету пренумерандо) при використанні облікової ставки
      17.7  Розрахунки ануїтетів при механізмі простого нарахування процентів
      17.8 Вічний ануїтет
      17.9 Розрахунок строку ануїтету
      17.10 Розрахунок розміру процентної ставки
       Висновки
       Запитання до самоперевірки
       Стислий конспект
    Тема 18
       Способи виплати кредиту
      1. Методи повернення кредитів
      2. Виплати кредиту рівними сумами
      3. Виплати кредиту рівними сумами за умови змінності процентних ставок по кредиту
      4. Виплати кредиту рівними сумами основного боргу
      5. Виплати кредиту нерівними (змінними) сумами основного боргу
      5.1 Виплати в частині основного боргу змінюються в арифметичній прогресії.
      5.2 Виплати в частині основного боргу змінюються в геометричній прогресії.
      5.3 Виплати в частині основного боргу не рівні між собою та обрані вільно
      6. Формування фонду погашення кредиту
      6.1 Перша схема формування фонду погашення кредиту.
      6.2 Друга схема формування фонду погашення кредиту.
      7. «Здирницький» механізм погашення кредиту рівними сумами
      8. Пільгове кредитування.
       Висновки
       Запитання для самоперевірки
       Стислий конспект
Курсова робота
    Загальні вказівки
    Рекомендації та вимоги до першої частини
    Рекомендації та вимоги до другої частини
    Завдання до практичної частини
    Таблиці варіантів до завдань практичної частини
    Захист курсової роботи
    Додаток А