Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Теорія ймовірностей та математична статистика

Вступ

-

Мета та завдання

-

Автори

кафедра ПМ та МСС

Шовкопляс Оксана Анатоліївна


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ
    Мета та завдання курсу
    Алгоритм навчання
    Інформація про автора курсу
    Список літератури
Модуль 1 Основні поняття теорії ймовірностей
    Тема 1 Предмет теорії ймовірностей. Визначення ймовірності
       Конспект лекції
    Тема 2 Елементи комбінаторики. Сполуки
       Конспект лекції
          Перевір себе!
             Вопрос
    Тема 3 Елементи комбінаторики. Сполуки з повтореннями
       Конспект лекції
          Перевір себе!
             Питання
             Питання
    Тема 4 Основні теореми теорії ймовірностей
       Конспект лекції
Модуль 2 Повторні незалежні випробування з двома наслідками
    Тема 5 Послідовності випробувань. Схема Бернуллі
       Конспект лекції
    Тема 6 Послідовності випробувань. Граничні теореми у схемі Бернуллі
       Конспект лекції
Модуль 3 Випадкові величини
    Тема 7 Види випадкових величин та способи їх задання
       Конспект лекції
    Тема 8 Числові характеристики ДВВ
       Конспект лекції
    Тема 9 Числові характеристики НВВ
       Конспект лекції
Модуль 4 Закон великих чисел
    Тема 10 Принцип практичної вірогідності. Нерівність Чебишова
       Конспект лекції
    Тема 11 Важливіші граничні теореми
       Конспект лекції