Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Німецька мова

Вступ

Навчання німецької мови протягом базового курсу (І-й та ІІ-й роки навчання) спрямоване на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетенції мінімального рівня в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання та письмо) формі для задоволення потреб спілкування в соціально-побутовій, культурній та професійній сферах.

Мета та завдання

Завданнями вивчення дисципліни є
• опанування мовним мінімумом з фонетики, лексики та граматики;
• вдосконалення слухо-вимовних, лексичних, граматичних, орфографічних навичок і вмінь;
• формування та вдосконалення навичок і вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма.
Після закінчення курсу навчання німецької мови студент повинен уміти:
• читати оригінальну літературу за фахом з метою отримання інформації;
• брати участь в усному спілкуванні в соціально-побутовій, культурній та професійній сферах у межах тематики програми;
• вміти написати резюме, анотацію до прочитаної статті / тексту, діловий лист.
Контроль навичок і вмінь систематично проводиться в дистанційному курсі шляхом тестування. По закінченні кожного року навчання студенти складають залік на базі університету.

Автори

кафедра іноземних мов

Зайцева Інна Олексіївна


Содержание дисциплины Вступ/ Вступление
    Vorwort
Lektion 7: Monikas freier Tag / Вільний день Моніки/ Свободный день Моники
    Lesen/ Читання/ Чтение
       Neue Vokabeln/ Нові слова/ Новые слова
       Lesen/ Читання/ Чтение
    Grammatik / Граматика/ Грамматика
       Модальні дієслова
    Schreiben / Письмо/ Письмо
       Dieneue Vokabeln / Нова лексика / Новые слова
Lektion 8: Jahreszeiten/Пори року/Времена года
    Lesen/ Читання/ Чтение
       Neue Vokabeln/ Нові слова/ Новые слова
       Lesen/Читання/Чтение
    Grammatik / Граматика/ Грамматика
       Местоимение man и es
Lektion 9: Mahlzeiten /Їжа/ Еда
    Lesen/ Читання/ Чтение
       Neue Vokabeln/ Нові слова/ Новые слова
       Lesen/ Читання/ Чтение
    Grammatik / Граматика/ Грамматика
       Відмінювання прикметників.
Lektion 10: Die Hauptstadt unseres Staates / Столиця нашої держави/Столица нашего государства
    Lesen /Читання / Чтение
       Neue Vokabeln/ Нові слова/ Новые слова
       Lesen /Читання / Чтение
    Grammatik / Граматика / Грамматика
       Сложное прошедшее время
    Schreiben / Письмо/ Письмо
       Письмо
Lektion 11: Deutschland / Німеччина /Германия
    Lesen/ Читання/ Чтение
       Lesen/ Читання/ Чтение
       Neue Vokabeln/ Нові слова/ Новые слова
    Grammatik / Вправи / Грамматика
       Грамматика
Lektion 12: Konfessionelle Feiertage in der Ukraine / Конфесійні свята в Україні / Конфессиональные праздники на Украине
    Lesen/ Читання/ Чтение
       Neue Vokabeln/ Нові слова/ Новые слова
       Lesen/ Читання/ Чтение
    Grammatik / Граматика/ Грамматика
       Сложное прошедшее время