Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Історія України

Вступ

Історія України є нормативною дисципліною для студентів усіх спеціальностей системи вищої освіти. Вона покликана допомогти майбутньому спеціалісту з вищою освітою визначити основні історичні події, факти, явища, закономірності історичного процесу, підвищити рівень історичної свідомості і політичної культури.

Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду і загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст, характер та особливості історичного розвитку України, генезису української нації в контексті всесвітньої історії.

Мета та завдання

Завдання, що стоять при вивченні курсу історії України, полягають у формуванні у студентів певного обсягу історичних знань, виробленні навичок аналізу історичних явищ та виявленні їх причинно-наслідкових зв’язків, самостійного узагальнення історичної інформації, вмінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, орієнтації у суспільно-політичному житті країни.

Студенти повинні знати:

Студенти повинні вміти:

Автори

кафедра історії

Власенко Валерій Миколайович
кандидат історичних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ
    Список літератури
Лекція 1
    Вступ. Стародавня історія українських земель
   1.Теоретико-методологічні засади курсу.
   2.Історичні джерела. Історіографія основних проблем курсу.
   3.Стародавня історія України.
   4.Ранній залізний вік. Кочовики. Антична колонізація Північного Причорномор’я.
   5.Слов’яни.
    Термінологічний словник
    Хрестоматія
    Лекція 1
Лекція 2
    Україна в добу раннього середньовіччя. Київська Русь (ІХ-XIV ст.)
   1.Передумови виникнення Давньоруської держави.
   2.Державний устрій і соціальна структура. Хрещення Русі.
   3.Історичний розвиток Київської Русі.
   4.Політична роздробленість. Галицько-Волинське князівство.
   5.Русь і Степ.
    Термінологічний словник
    Хрестоматія
Лекція 3
    Україна в добу пізнього середньовіччя. Литовскьо-Польський період укаїнської історії (друга половина XIV-перша половина XVII ст.)
   1.Українські землі в складі Польського королівства, Великого князівства Литовського і Московської держави.
   2.Соціальні зміни.
   3.Виникнення козацтва.
   4.Україна у складі Речі Посполитої.
   5.Церква і духовне життя. Освіта і культура.
   6.Зміни у соціальній структурі. Козацькі війни.
    Термінологічний словник
    Хрестоматія
    Лекція 3
Лекція 4
    Україна в добу раннього нового часу. Козацька ера (друга половина XVII-XVIII ст)
   1.Національна революція 1648-1657 рр.
   2.Руїна (1658-1678).
   3.Іван Мазепа та його сподвижники.
   4.Обмеження та ліквідація державності.
   5. Приєднання Південної і Правобережної України. Визвольні рухи.
    Термінологічний словник
    Хрестоматія
Лекція 5
    Україна у новий час. Під владою двох імперій (кінець XVIII- початок XX ст.)
   1.Інкорпорація українських земель до складу Російської й Австрійської імперій.
   2.Неукраїнські революційні рухи.
   3.Хвилі українського національного відродження.
   4.Соціально-економічна модернізація.
   5.Національний рух на межі ХІХ-ХХ ст. Мобілізаційні можливості українського руху напередодні революції.
    Термінологічний словник
    Хрестоматія
    Україна у новий час. Під владою двох імперій (кінець XVIII- початок XX ст.)
    Україна у новий час. Під владою двох імперій (кінець XVIII- початок XX ст.)
    Україна у новий час. Під владою двох імперій (кінець XVIII- початок XX ст.)
    Україна у новий час. Під владою двох імперій (кінець XVIII- початок XX ст.)
Лекція 6
    Україна у роки війни і революції (1914-1921 роки)
   1.Перша світова війна і Україна
   2.Доба Центральної Ради. Українська Народна Республіка
   3.Українська Держава. П.Скоропадський
   4.Західноукраїнська Народна Республіка
   5.Доба Директорії. Українська Народна Республіка. Завершення революції
    Термінологічний словник
    Лекція 6
    Україна у роки війни і революції (1914-1921 роки)
    Україна у роки війни і революції (1914-1921 роки)
    Україна у роки війни і революції (1914-1921 роки)
    Україна у роки війни і революції (1914-1921 роки)
    Україна у роки війни і революції (1914-1921 роки)
    Україна у роки війни і революції (1914-1921 роки)
    Україна у роки війни і революції (1914-1921 роки)
    Україна у роки війни і революції (1914-1921 роки)
Лекція 7
    Україна у міжвоєнний період (1921-1939 роки)
   1.Доба українізації в УСРР
   2.Соціально-економічні перетворення у радянській Україні
   3.Доба великого терору в УСРР
   4.Західна Україна: під владою іноземних держав
   5.Західна Україна: політичні партії та організації
    Термінологічний словник
    1
    Україна у міжвоєнний період (1921-1939 роки)
    Україна у міжвоєнний період (1921-1939 роки)
    12
    1
Лекція 8
    Україна у роки Другої Світової війни (1939-1945)
   1. Україна в планах Гітлера і Сталіна. Перший єтап війни (1939-1941 рр.)
   2. Другий етап війни (1941-1942 рр.)
   3. Окупаційний режим. Рух опору.
   4. Вигнання фашистів з України (1943-1944 рр.)
    Термінологічний словник
    Україна у роки Другої Світової війни (1939-1945)
    Україна у роки Другої Світової війни (1939-1945)
    Україна у роки Другої Світової війни (1939-1945)
    Україна у роки Другої Світової війни (1939-1945)
Лекція 9
    Україна у 1945-1991 рр.: трансформація суспільного розвитку
   1 Україна у післявоєнні десятиріччя (1945-1964 рр.)
   2 Доба неосталінізму (1964-1985 рр.)
   3 На шляху до незалежності (1985-1991 рр.)
    Термінологічний словник
    Україна у 1945-1991 рр.: трансформація суспільного розвитку
    Україна у 1945-1991 рр.: трансформація суспільного розвитку
    Україна у 1945-1991 рр.: трансформація суспільного розвитку
    Карта
Лекція 10
    Розбудова незалежної України (1991-2007 рр.)
   1. Державотворення і політичний розвиток
   2. Національно-культурне відродження
   3. Соціально-економічне становище
   4. Міжнародне життя і зовнішня політика
    Термінологічний словник
    Розбудова незалежної України (1991-2007 рр.)