Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Інформатика та комп'ютерна техніка

Вступ

Дисципліна «Інформатика» відноситься до загальноосвітніх курсів.

Мета дисципліни: навчити студентів технології ефективного використання сучасної комп'ютерної техніки в їх практичній діяльності. Основний наголос робиться на формування знань та здобування навичок практичної роботи на комп'ютерах, використання сучасних програмних засобів.

Мета та завдання

Завдання дисципліни:

Автори

кафедра моделювання складних систем

Стеценко Любов Олександрівна


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ до дистанційного курсу
Тема 1
    Редактор електронних таблиць Microsoft Excel
   1.1 Робоче вікно та програма Excel.
     1.1.1. Відкриття Excel і вихід з середовища Excel
     1.1.2. Структура вікна Excel
       1.1.2.1.Кнопки керування вікном середовища Excel
     1.1.3. Структура вікна робочої Книги
     1.1.4. Кнопка виділення всіх комірок робочого аркуша
     1.1.5. Діалогові вікна програми Excel
     1.1.6. Виклик команд Ехсel
     1.1.7. Основні режими роботи Excel
   1.2 Основні елементи електронних таблиць
     1.2.1. Робоча книга і робочий аркуш. Рядки і стовпчики.
     1.2.2. Комірки (клітинки)
     1.2.3. Характеристики комірки.
     1.2.4. Виділення комірок, діапазонів, рядків та стовпчиків
     1.2.5. Відображення таблиці в розрахунковому і формульному видах
     1.2.6. Типи даних (текстові, дата, число, функція, формула)
     1.2.7. Введення тексту та чисел
     1.2.8. Редагування даних
     1.2.9. Кінець редагування як і кінець введення
    Стислий конспект
    Висновки
    Запитання для самоперевірки
Тема 2
    Редактор електронних таблиць Microsoft Excel
   2.1 Робота з даними аркушів
   2.2 Робота з книгами і аркушами
    Стислий конспект
    Висновки
    Запитання для самоперевірки
Тема 3
    Обчислення в електронних таблицях
   3.1. Формули. Абсолютні і відносні посилання.
     3.1.1. Посилання на комірки
     3.1.2. Посилання відносні і абсолютні
   3.2. Автоматизація введення. Копіювання, переміщення формули
     3.2.1. Автоматизація введення
       3.2.1.1. Автозаповнення числами
       3.2.1.2. Переміщення або копіювання формули
       3.2.1.3. Копіювання вмісту комірок
   3.3. Порядок виконання дій в формулах
   3.4. Використання функцій для обчислення значень
     3.4.1. Структура функції
     3.4.2. Використання майстра функцій
   3.5. Підсумкові обчислення. Функції дати і часу. Логічні функції. Функції посилань і підстановки
     3.5.1. Підсумовування
     3.5.2. Функції роботи з датою і часом
     3.5.3. Математичні функції
     3.5.4. Вкладені функції
     3.5.5. Логічні функції
     3.5.6. Приклади часто вживаних формул
     3.5.7. Функції посилання і підстановки
     3.5.8. Перелік функцій, що використовуються найчастіше
   3.6. Перевірка та помилки в формулах
     3.6.1. Помилки в формулах
    Стислий конспект
    Висновки
    Запитання для самоперевірки
Тема 4
    Оформлення таблиці
   4.1. Форматування таблиці
     4.1.1. Вибір числового формату
     4.1.2. Числові формати
     4.1.3. Відміна числового формату
     4.1.4. Створення числових форматів користувач
     4.1.5. Зміна формату даних в комірці
     4.1.6. Перенесення тексту на декілька рядків всередині однієї комірки
     4.1.7. Зміна висоти рядка
     4.1.8. Зміна ширини стовпчика
   4.2. Копіювання форматів
     4.2.1. Видалення форматів
   4.3. Умовне форматування
     4.3.1. Етапи форматування по заданій умові
     4.3.2. Використання декількох умов
    Стислий конспект
    Висновки
    Запитання для самоперевірки
Тема 5
    Табличний процесор Excel. Работа зі списками. Сортування, фільтрація списків
   5.1. Список як база даних
   5.2. Сортування рядів по двом або більше стовпчиках (ключах)
     5.2.1. Сортування та вирішення проблем при впорядкуванні
   5.3. Пошук даних з використанням автофільтру
     5.3.1. Типи критеріїв автофільтру
     5.3.2. Види умов відбору
   5.4. Фільтрація списку за допомогою розширеного фільтра
     5.4.1. Умова відбору накладається на комірки двох або більше стовпчиків
     5.4.2. Фільтр «АБО»
     5.4.3. Фільтр "І"
     5.4.4. Складний фільтр "І", "АБО"
     5.4.5. Використання обчислювального критерію
     5.4.6. Інші можливості розширеної фільтрації
    Стислий конспект
    Висновки
    Запитання для самоперевірки
Тема 6
    Табличний процесор Excel. Робота зі списками. Створення підсумкових та консолідованих даних у списках
   6.1. Підсумовування даних за допомогою проміжних підсумків і структур
     6.1.1. Підведення проміжних підсумків
     6.1.2. Автоматичне структурування аркуша
     6.1.3. Структурування аркуша вручну
   6.2. Консолідація даних
     6.2.1. Консолідація даних з використанням тривимірних посилань
     6.2.2. Консолідація за категоріями
     6.2.3. Консолідація за розташуванням
     6.2.4. Консолідація шляхом створення звітних (зведених) таблиць
    Стислий конспект
    Висновки
    Запитання для самоперевірки
Тема 7
    Табличний процесор Excel. Ділова графіка. Друк документів
   7.1. Побудова графіків та діаграм
   7.2. Друк документів
     7.2.1. Підготовка до друку
     7.2.2. Попередній перегляд
     7.2.3. Друк документа
    Стислий конспект
    Висновки
    Запитання для самоперевірки