Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання

Вступ

Метою курсу "Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання" є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій з урахуванням глобалізаційних підходів; набуття вмінь розроблення й прийняття управлінських рішень у сфері міжнародного бізнесу.

Мета та завдання

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

Предметом є система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Автори

кафедра фінансів і кредиту

Савченко Костянтин Вікторович
кандидат економічних наук


Содержание дисциплины Вступ
Розділ 1
    Тема 1.1
       Суть і характерні риси міжнародного менеджменту
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 1.2
       Середовище міжнародного менеджменту
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 1.3
       Стратегічне планування в міжнародних коропораціях
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 1.4
       Прийняття рішень у міжнародних корпораціях
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Література до розділу 1
Розділ 2
    Тема 2.1
       Організаційний розвиток міжнародних корпорацій
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2.2
       Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2.3
       Керування і комунікації в міжнародних корпораціях
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2.4
       Контроль і звітність міжнародних корпорацій
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Література до розділу 2
Розділ 3
    Тема 3.1
       Технологічна політика міжнародних корпорацій
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 3.2
       Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 3.3
       Торговельні операції міжнародних корпорацій
       Стислий конспект
       Запитання для самоперервірки
    Тема 3.4
       Інвестиційні операції міжнародних корпорацій
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Література до розділу 3
Розділ 4
    Тема 4.1
       Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 4.2
       Становлення глобального менеджменту
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Література до розділу 4