Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання

Вступ

Метою курсу "Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання" є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій з урахуванням глобалізаційних підходів; набуття вмінь розроблення й прийняття управлінських рішень у сфері міжнародного бізнесу.

Мета та завдання

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

Предметом є система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Автори

кафедра фінансів і кредиту

Савченко Костянтин Вікторович
кандидат економічних наук


Содержание дисциплины Вступ
Розділ 1
    Тема 1.1
       Суть і характерні риси міжнародного менеджменту
      1. Суть міжнародного бізнесу та періодизація його розвитку
      2. Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу
      3. Транснаціональні корпорації як об'єкт міжнародного менеджменту
      4. Суть міжнародного менеджменту та основні національні школи менеджерів
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 1.2
       Середовище міжнародного менеджменту
      1. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій
      2. Економічне середовище міжнародних корпорацій
      3. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій
      4. Технологічне середовище міжнародного менеджменту
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 1.3
       Стратегічне планування в міжнародних коропораціях
      1. Суть міжнародного стратегічного планування
      2. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій
      3. Основні типи міжнародних стратегій
      4. Основні етапи розроблення і реалізацій міжнародних стратегій
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 1.4
       Прийняття рішень у міжнародних корпораціях
      1. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях
      2. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень
      3. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях
      4. Управління політичними ризиками
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Література до розділу 1
Розділ 2
    Тема 2.1
       Організаційний розвиток міжнародних корпорацій
      1. Суть та основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій
      2. Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій
      3. Управління змінами та організаційним розвитком міжнародних корпорацій
      4. Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2.2
       Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях
      1. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях
      2. Мотивація в міжнародних корпораціях
      3. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях
      4. Розвиток персоналу та трудові відносини в міжнародних корпораціях
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2.3
       Керування і комунікації в міжнародних корпораціях
      1. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях
      2. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях та лідерство в міжнародному контексті
      3. Особливості керівництва міжнародними командами
      4. Міжнародні ділові комунікації та комунікативні бар'єри
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 2.4
       Контроль і звітність міжнародних корпорацій
      1. Особливості контролю в міжнародних корпораціях
      2. Основні системи контролю в міжнародних корпораціях
      3. Техніка контролю в міжнародних корпораціях
      4. Звітність у міжнародному менеджменті
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Література до розділу 2
Розділ 3
    Тема 3.1
       Технологічна політика міжнародних корпорацій
      1. Особливості сучасного технологічного розвитку
      2. Міжнародний ринок технологій
      3. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій
      4. Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 3.2
       Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій
      1. Міжнародне фінансове середовище
      2. Управління валютними ризиками
      3. Управління довгостроковими активами і зобов'язаннями міжнародних корпорацій
      4. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 3.3
       Торговельні операції міжнародних корпорацій
      1. Комерційні операції міжнародних корпорацій
      2. Експортні операції міжнародних корпорацій
      3. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій
      4. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперервірки
    Тема 3.4
       Інвестиційні операції міжнародних корпорацій
      1. Міжнародний ринок інвестицій
      2. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій
      3. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій
      4. Міжнародні інвестиційні компанії
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Література до розділу 3
Розділ 4
    Тема 4.1
       Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій
      1. Особливості етики в міжнародних корпораціях
      2. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті
      3. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій
      4. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Тема 4.2
       Становлення глобального менеджменту
      1. Глобальне управління і глобальний менеджмент
      2. Становлення глобальних підприємств
      3. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі
      4. Глобальний менеджмент і природне середовище
      Висновки
       Стислий конспект
       Запитання для самоперевірки
    Література до розділу 4