Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Розроблення дистанційного курсу (2013)

Вступ

Технічна та методична підтримка автора під час створення навчального контенту (дисципліни взагалі та її окремих частин).

Мета та завдання

Зібрання навчальних матеріалів, які відповідають внутрішнім стандартним вимогам, підготовлені до програмно-технічної реалізації з наступною внутрішньою атестацією.

Автори

Навчально-методичний відділ електронного навчання ОМЦТЕН

Содержание дисциплины Вимоги до навчально-методичних матеріалів дистанційної форми навчання та критерії їх оцінювання (Версія 03)
Про курс
    Вступ
    Мета та завдання
    Інструкція для користувача - автора дистанційного курсу
    Інформація про авторів
Розділ 1. Організаційна частина курсу
    Роз'яснення та деякі уточнення щодо загальних вимог
   1. Загальна інформація
   2. Обсяги завдань
   3. Попереднє планування дисципліни
    Приклад 1
    Приклад 2
    Приклад 3
    Вимоги до організаційної частини дистанційного курсу
   1. Вступ до дистанційного курсу
   2. Мета та завдання пізнавальної діяльності студента
   3. Алгоритм навчання
   4. Інформація про автора(ів) курсу
    Приклад-Вступ
    Приклад-Мета та завдання
    Приклад-Алгоритм
    Шаблон-Інфо про автора
Розділ 2. Теоретична частина курсу
    Вимоги до конспекту лекцій
   1. Лекційний матеріал у розгорнутому вигляді
   2. Лекційний матеріал у скороченому вигляді
    Приклад 1
    Приклад 2
    Приклад 3
    Шаблон-Лекція
Розділ 3.1 Практична частина курсу. Тести
    Створення та оформлення тестових завдань
    Приклад 1
    Приклад 2
    Приклад 3
    Приклад 4
Розділ 3.2 Практична частина курсу. Тренажери
    Використання тренажерів
    Використання віртуальних лабораторних робіт
    Приклади демонстраційних моделей
       Машини та апарати хімічних виробництв
       Теорія алгоритмів та мат. логіка
       Дискретна математика
Розділ 3.3 Практична частина курсу. Проблемні завдання
    Використання проблемних завдань до теми
Розділ 3.4 Практична частина курсу. Курсова робота
    Курсова робота
Розділ 4. Розміщення дистанційного курсу на сайті ДН
    Розміщення ДК на сайті ДН університету. Атестація