Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » "Нові досягнення в науці та практиці" для викладачів гуманітарного та економічного напрямів (ФПК, 2012)

Вступ

Метою курсу «Нові досягнення в науці та практиці» для викладачів гуманітарного та економічного напрямів є опрацювання основних ідей, закономірностей, принципів започаткування й функціонування бізнесу та з’ясування можливості впровадження нових елементів змісту і методів у навчальний процес.

Мета та завдання

Вимоги, які пред'являються до сучасних навчальних закладів, диктують орієнтацію на розвиток творчого мислення студентів у ході навчального процесу.
Засобом формування особистості при цьому стають нові освітні технології, спрямовані на те, щоб талановита студентська молодь знайшла гідне місце у різних сферах науки, економіки та суспільного життя країни.
У досягненні економічного успіху, високих темпів зростання промислового виробництва незамінну роль відіграє розвиток підприємництва. Воно є основою інноваційного, продуктивного характеру економіки.

Автори

Євдокимов Андрій Валерійович кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, директор Центру післядипломної освіти СумДУ

Носонова Лювов В'ячеславівна провідний фахівець лабораторії електронних засобів навчання Факультету підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій


Содержание дисциплины Вступ
Алгоритм роботи з дистанційним курсом.
Розділ 1
    Розділ 1. Рекомендації провідних фахівців у сфері бізнесової діяльності
    Відеоролики до розділу 1
Розділ 2
    Розділ 2. Проблеми молодих стартаперів на шляху створення власних бізнес-проектів, стартапів
    Відеоролики до розділу 2
Розділ 3
    Розділ 3. Приклади успішно діючих бізнес-проектів, страртапів
    Відеоролики до розділу 3
Рекомендований перелік посилань