Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Высшая математика І

Вступ

Курс "Математика" є однією із фундаментальних дисциплін, на якій базується вивчення більшості загальнотехнічних і спеціальних дисциплін інженерної освіти.

Мета та завдання

Метою вивчення курсу дисципліни є ознайомлення студентів з математичним апаратом, який використовується для розв'язання інженерних задач, формування теоретичних знань та практичних навичок, розвиток логічного мислення.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати основні положення дисципліни та вміти застосовувати отримані знання стосовно побудови математичних моделей інженерних та технічних процесів та знаходити вирішення отриманих задач.

Вивчення курсу "Математика" потребує наполегливої праці під час оволодіння новими поняттями та термінами.

Автори

кафедра математичного аналізу і методів оптимізаціїСодержание дисциплины