Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Психологічні засади інноваційної педагогічної діяльності (2012 ФПК)

Вступ

Мета курсу – сприяти активному запровадженню психологічних знань в навчально-виховний процес сучасного вузу .

Основні завдання курсу:

 • сформувати практичні вміння і навики з основ психологічної науки, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків, що передбачає глибоке вивчення наступних напрямків: психологія спілкування, психологія особистості, психологія розвитку;
 • забезпечити оволодіння основами психологічних знань професійно-педагогічної діяльності, інноваційними технологіями організації пізнавальної діяльності студентів;
 • сприяти розвитку психологічної компетентності.
 • Мета та завдання

  У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні знати:
  - методи науково-психологічного дослідження;
  - види та рівні педагогічного спілкування;
  - індивідуально-психологічні ознаки особистості;
  - характеристику пізнавальних процесів особистості;
  - особливості емоційно-вольової сфери особистості;
  - класифікацію творчих методів у педагогічній діяльності;
  - психологічні основи управління студентським та науковим колективом.

  вміти:
  - застосовувати знання сучасної психологічної науки (загальної, соціальної, вікової тощо), осмислюючи зміст прочитаного фахового тексту, висловлюючи власні думки, роблячи відповідні висновки;
  - добирати діагностичний матеріал відповідно меті психологічного дослідження;
  - використовувати експериментальні методи дослідження доцільно завданню наукової роботи;
  - аналізувати фахову та професійну літературу, виходячи з сучасних психологічних підходів;
  - моделювати психолого-педагогічні ситуації у навчально-виховному процесі;
  - оволодіти технологією психологічного наукового дослідження, як одного з основних шляхів реалізації творчих завдань у вузі;
  - користуватися психологічними джерелами та іншою допоміжною довідковою літературою.

  Автори

  Кривопішина Олена Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент кафедри політології, соціології та психології

  Содержание дисциплины Тема 1
      Вступ до психології вищої школи
      Література
  Тема 2
      Психодіагностика у вищій школі
      Література
  Тема 3
      Психологія особистості та проблема формування творчої особистості у вищій школі
      Література
  Тема 4
      Індивідуально-психологічні ознаки особистості. Психологічні ознаки студентського віку
      Література
  Тема 5
      Пізнавальні процеси особистості та розвиток творчого мислення студентів
      Література
  Тема 6
      Емоційно-вольова та мотиваційно-потребнісна сфера особистості. Проблема професійного вигорання викладача ВНЗ
      Література
  Тема 7
      Психологічні основи спілкування. Педагогічне спілкування як творча діяльність
      Література
  Тема 8
      Особистість і колектив. Типологія студентів і психо-логічні особливості формування студентського колективу
      Література
  Тема 9
      Педагогічна творчість. Аналіз професійної діяльності викладача в ВНЗ та проблема педагогічної майстерності
      Література
  Тема 10
      Управління у вищій школі. Психологічні основи управління науковим колективом
  Список літератури до вивчення курсу