Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Управління організаційним розвитком неприбуткових організацій

Вступ

_

Мета та завдання

_

Автори

кафедра управління

Карпенко Євгенія Владиславівна
кандидат економічних наук

Мартинець Вікторія Володимирівна


Содержание дисциплины Про курс
    Викладачі
    Мета
Лекція 1
    Поняття організацій громадянського суспільства
   1 Поняття „громадянське суспільство”
   2 Місце та роль громадських організацій у суспільстві. Причини виникнення організацій третього сектору. Види громадських організацій
   3 Внутрішнє та зовнішнє середовища організації
   4 Перспективи та проблеми розвитку третього сектору в Україні
   Список літератури
Лекція 2
    Цикли організаційного розвитку
   1 Сутність організаційного розвитку
   2 Основні елементи та алгоритм ОР-програми
   3 Стратегічні зміни як невід’ємний елемент організаційного розвитку
   4 Управління організаційним розвитком
   5 Моделі організаційного розвитку
   Список літератури
Лекція 3
    Планування діяльності громадських організацій
   1 Система планування діяльності організації. Види планів
   2 Бізнес-планування
   3 Стратегічне планування
   4 Ситуаційний SWOT - аналіз
   Список літератури
    Приклади виконання завданя
Лекція 4
    Основи соціального маркетингу
   1 Історія розвитку соціального маркетингу. Концепція соціального маркетингу
   2 Процес соціального маркетингу
   3 Соціальний маркетинг у некомерційній сфері
   4 Складові частини соціального маркетингу
   5 Маркетингове дослідження
   6 Основні принципи організації роботи з громадськістю
   6.1 Визначення терміну «зв'язок з громадськістю»
   6.2 Планування кампанії зі встановлення зв'язків із громадськістю
   6.3 Можливі способи розміщення і розповсюдження інформації
   6.4 Методи спілкування з пресою
   6.4.1 Проведення інтерв'ю
   6.4.2 Прес-реліз
   6.4.3 Прес-конференції
   Список літератури
    Приклади виконання завдання
Лекція 5
    Створення і реєстрація громадських організацій
   Етап 1 Формування ініціативної групи
   Етап 2 Визначення мети і місії створення організації
   Етап 3 Визначення напрямків діяльності і клієнтів організації
   Етап 4 Вибір організаційно-правової форми
   Етап 5 Вибір назви організації
   Етап 6 Визначення структури організації
   Етап 7 Розроблення статуту організації
   Етап 8 Укладання засновницької угоди або засновницького протоколу про створення організації (за бажанням засновників, необов'язковий)
   Етап 9 Проведення установчих зборів (з'їзду, конференції) і підготовка установчих документів
   Етап 10 Державна реєстрація
   Етап 11 Перші кроки після державної реєстрації
   Етап 12.Оформлення документів з організації
   Додатки
   Список літератури
    Приклади виконання завдання
Лекція 6
    Управління проектами в соціальних організаціях
   1 Поняття „проект”. Класифікація проектів
   2 Основні ознаки проекту. Концепція проекту
   3 Підготовча діяльність
   4 Планування заходів проекту
   5 Складання бюджету та пошук коштів на реалізаціюпроекту
   6 Виконання проекту
   7 Моніторинг та оцінка проекту
   8 Загальні рекомендації щодо написання проекту
   Список літератури
Лекція 7
    Фінансовий менеджмент у неприбуткових організаціях
   1 Класифікація джерел фінансування некомерційних організацій
   2 Аналіз фінансування НПО в Україні
   3 Джерела фінансування неприбуткових організацій в США
   4 Фандрейзингове планування і практичний фандрейзинг некомерційних організацій
   5. Типові причини відмови у фінансуванні
   Список літератури
    Приклад виконання завдання
Лекція 8
    Оцінка діяльності громадських організацій
   1Причини, види, порядок проведення оцінки діяльності НКО
   2 Аналіз ефективності роботи некомерційних організацій
   3 Оцінка інвестиційних проектів некомерційної організації
   Список літератури
Випускна робота
    Приклад виконання випускної роботи