Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Конфліктологія

Вступ

Мета викладання дисципліни полягають у вивченні слухачами теоретичних і практичних основ конфліктології, в одержанні навичок ідентифікації причин конфліктів, в освоєнні методів та методик вивчення конфліктів, а також у вивченні умов і способів їхнього попередження і конструктивного регулювання.

Мета та завдання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні терміни і категорії конфліктології; об'єкт, суб'єкт і предмет конфлікту; основні підходи до вивчення конфліктів, причини конфліктів і їхню типологію; структуру, функції і динаміку різних видів конфліктів, теорію розв'язання конфліктів. Студент повинен уміти: накопичувати емпіричний індивідуальний досвід поведінки в передконфліктних і конфліктних ситуаціях і інформацію про принципи, способи і прийоми вирішення конфліктів; використовувати сучасні наукові конфліктологічні знання; аналізувати організаційно-управлінські і соціально-психологічні причини конфліктів, приймати оптимальні управлінські рішення з метою профілактики можливих конфліктів, а також застосовувати способи й прийоми конструктивного розв'язання конфліктів.

Автори

кафедра управління

Швіндіна Ганна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Тема 1
    Характеристика конфлікту як соціального феномену
   1. Сутність конфлікту і його структура
   2. Види конфліктів
   3. Визначення основних структурних елементів конфлікту
   Висновки
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 2
    Технології управлінння конфліктами
   1. Поняття управління конфліктом
   2. Принципи управління конфліктами
   Висновки
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 3
    Внутрішньоособистісні конфлікти
   1. Специфіка внутрішньоособистісних конфліктів
   2. Основні психологічні концепції внутрішньоособистісних конфліктів
   3. Форми прояву і способи розв'язання внутрішньоособистісних конфліктів
   Висновки
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 4
    Міжособистісні конфлікти
   1. Поняття міжособистісного конфлікту і його особливості
   2. Сфери прояву міжособистісних конфліктів
   3. Управління міжособистісними конфліктами
   4. Стилі поведінки в міжособистісному конфлікті
   5. Типологія людей, та особливості їх сприйняття конфліктів
   Висновки
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 5
    Групові конфлікти
   1. Групові конфлікти та їх класифікація
   2. Особливості конфлікту "особистість-група"
   3. Особливості конфліктів "група-група"
   4. Управління міжгруповими конфліктами
   Висновки
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 6
    Конфлікти в суспільстві
   1. Поняття конфліктів у суспільстві
   2. Економічні конфлікти
   3. Політичні конфлікти
   4. Соціальні конфлікти
   5. Конфлікти в духовній сфері суспільства (духовні конфлікти)
   Висновки
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 7
    Конфлікти в організації
   1. Поняття організації та конфліктів у ній
   2. Класифікація організаційних конфліктів
   3. Передумови виникнення та специфіка протікання організаційних конфліктів
   Висновки
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 8
    Конфлікти в сфері управління
   1. Поняття управління й управлінських конфліктів
   2. Специфіка форм прояву управлінських конфліктів
   3. Особливості виникнення та протікання управлінських конфліктів
   4. Способи оздоровлення колективу
   5. Попередження і розв'язання управлінських конфліктів
   Висновки
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки