Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Конфліктологія

Вступ

Мета викладання дисципліни полягають у вивченні слухачами теоретичних і практичних основ конфліктології, в одержанні навичок ідентифікації причин конфліктів, в освоєнні методів та методик вивчення конфліктів, а також у вивченні умов і способів їхнього попередження і конструктивного регулювання.

Мета та завдання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні терміни і категорії конфліктології; об'єкт, суб'єкт і предмет конфлікту; основні підходи до вивчення конфліктів, причини конфліктів і їхню типологію; структуру, функції і динаміку різних видів конфліктів, теорію розв'язання конфліктів. Студент повинен уміти: накопичувати емпіричний індивідуальний досвід поведінки в передконфліктних і конфліктних ситуаціях і інформацію про принципи, способи і прийоми вирішення конфліктів; використовувати сучасні наукові конфліктологічні знання; аналізувати організаційно-управлінські і соціально-психологічні причини конфліктів, приймати оптимальні управлінські рішення з метою профілактики можливих конфліктів, а також застосовувати способи й прийоми конструктивного розв'язання конфліктів.

Автори

кафедра управління

Швіндіна Ганна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Тема 1
    Характеристика конфлікту як соціального феномену
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 2
    Технології управлінння конфліктами
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 3
    Внутрішньоособистісні конфлікти
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 4
    Міжособистісні конфлікти
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 5
    Групові конфлікти
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 6
    Конфлікти в суспільстві
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 7
    Конфлікти в організації
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки
Тема 8
    Конфлікти в сфері управління
    Стислий конспект
    Запитання для самоперевірки