Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Основи адміністративного менеджменту

Вступ

Метою викладання дисципліни “Адміністративний менеджмент” - дати майбутньму фахівцеві з менеджменту мінімальний обсяг знань і навичок для роботи як керівника колективу, уміння виконувати процедури керування, прийняття рішень, ділового спілкування й документаційного забезпечення процесів керування. Основними завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань, умінь і навичок у сфері управління організацією, підприємством і його функціональними підрозділами; ознайомлення із принципами, функціями й методами керування, технологією прийняття управлінських рішень.

Мета та завдання

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення таких завдань: ознайомлення з поняттям , видами, функціями, рівнями й теоріями менеджменту. Оволодіння: - технологією прийняття управлінських рішень; - технологією і психологією ділового спілкування; - технологією роботи з документами; - технікою телефонних переговорів; - плануванням і організацією роботи й робочого дня менеджера; - створенням іміджу керівника. Оволодіння практичними навичками документування: - організаційною, розпорядницькою й виконавською діяльністю; - трудових правовідносин; - плануванням і прогнозуванням.

Автори

кафедра управління

Глівенко Сергій Володимирович
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Загальна інформація про дисципліну
    Питання на залік
    Список літератури
Розділ 1
    Тема 1
       Особи, що ухвалюють рішення (ОУР), та поняття управлінського рішення.
      1 Характеристики особи, що ухвалюють рішення (ОУР)
      2 Поняття управлінського рішення
      3 Класифікація управлінських рішень
    Тема 2
       Умови й фактори прийняття управлінських рішень.
    Тема 3
       Етапи процесу керування.
      1 Аналіз проблеми
      2 Методи збору даних
      3 Аналіз і методи інтерпретації
      4 Етапи процесу керування
      5 Організація вироблення й реалізації управлінських рішень
    Тема 4
       Методи підготовки, вибору і реалізації управлінських рішень.
      1 Умови застосування творчих методів.
       2 Методи підготовки рішень
      3 Методи вибору (прийняття) рішень
      4 Групові або колективні методи прийняття рішень
      5 Методи впливу на виконавців
Розділ 2
    Тема 5
       Управління інформаційними ресурсами організації.
      1 Поняття інформації, інформаційних ресурсів
      2 Джерела й особливості одержання інформації
      3 Залежність результату від кількості і якості інформації
      4 Передбачувана і припустима вартість інформації
    Тема 6
       Групова поведінка в організації.
      1 Поняття, види груп, причини і стадії формування
      2 Ієрархія в групах
      3 Керування груповою поведінкою
      4 Вирішення проблем між адміністративними групами
    Тема 7
       Комунікаційний процес і спілкування в організації.
      1 Поняття спілкування і комунікації
      2 Напрямки і властивості комунікацій
      3 Бар'єри ефективного спілкування
      4 Невербальні повідомлення
      5 Поліпшення спілкування в організаціях
Розділ 3
    Тема 8
       Управління конфліктами в організації.
      1 Поняття, типи і причини конфліктів.
      2 Наслідки конфлікту
      3 Управління конфліктною ситуацією
    Тема 9
       Управління переговорами.
      1 Поняття і процес підготовки до переговорів
      2 Тактика. Прийоми ведення переговорів
    Тема 10
       Кар'єра в організації.
      1 Поняття кар'єри і людей, що роблять кар'єру
      2 Критерії ефективності кар'єри
      3 Стадії та фази кар'єри
      4 Керування кар'єрами співробітників організації