Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Основи адміністративного менеджменту

Вступ

Метою викладання дисципліни “Адміністративний менеджмент” - дати майбутньму фахівцеві з менеджменту мінімальний обсяг знань і навичок для роботи як керівника колективу, уміння виконувати процедури керування, прийняття рішень, ділового спілкування й документаційного забезпечення процесів керування. Основними завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань, умінь і навичок у сфері управління організацією, підприємством і його функціональними підрозділами; ознайомлення із принципами, функціями й методами керування, технологією прийняття управлінських рішень.

Мета та завдання

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення таких завдань: ознайомлення з поняттям , видами, функціями, рівнями й теоріями менеджменту. Оволодіння: - технологією прийняття управлінських рішень; - технологією і психологією ділового спілкування; - технологією роботи з документами; - технікою телефонних переговорів; - плануванням і організацією роботи й робочого дня менеджера; - створенням іміджу керівника. Оволодіння практичними навичками документування: - організаційною, розпорядницькою й виконавською діяльністю; - трудових правовідносин; - плануванням і прогнозуванням.

Автори

кафедра управління

Глівенко Сергій Володимирович
кандидат економічних наук, доцент


Содержание дисциплины Про курс
    Загальна інформація про дисципліну
    Питання на залік
    Список літератури
Розділ 1
    Тема 1
       Особи, що ухвалюють рішення (ОУР), та поняття управлінського рішення.
    Тема 2
       Умови й фактори прийняття управлінських рішень.
    Тема 3
       Етапи процесу керування.
    Тема 4
       Методи підготовки, вибору і реалізації управлінських рішень.
Розділ 2
    Тема 5
       Управління інформаційними ресурсами організації.
    Тема 6
       Групова поведінка в організації.
    Тема 7
       Комунікаційний процес і спілкування в організації.
Розділ 3
    Тема 8
       Управління конфліктами в організації.
    Тема 9
       Управління переговорами.
    Тема 10
       Кар'єра в організації.