Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Стратегічне управління підприємством

Вступ

Метою викладання дисципліни «Стратегічне управління підприємством» є оволодіння сучасними теоретичними основами, загальними принципами та положеннями стратегічного управління сучасним підприємством.
Місце дисципліни у навчальному процесі Забеспечуючими дисциплінами є: основи економічної теорії; мікроекономіка; економіка підприємства; планування діяльності підприємства; економічний ризик та метода його вимірювання; маркетинг; стратегія підприємства; економічний аналіз; економічний механізм. Дана дисципліна забезпечує викладання курсу потенціал підприємства. Базові розділи дисципліни: сутність стратегічного планування, етапи стратегічного планування, значення SWOT аналізу, напрямки стратегічного розвитку підприємства, типи стратегій та інші.

Мета та завдання

Завданням вивчення дисципліни є:
• розуміння суті стратегічного управляння та особливості стратегічних рішень;
• вивчення підходів до ефективного стратегічного управління;
• аналіз факторів, що впливають на діяльність підприємства в сучасних умовах:
економіко-фінансових, технологічних, правових, маркетингових, соціальних та політичних;
• вміння виробляти напрямки стратегічного управління, які спрямовані на перспективний розвиток підприємства.

Автори

кафедра економіки та бізнес-адміністрування

Мішеніна Наталя Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент

Коваленко Євген Володимирович


Содержание дисциплины Про курс
    Автори
    Теми та питання для самостійного опрацювання
    Список літератури
Тема 1
    Сутність стратегічного управління
   1.1 Структура стратегічного управління
   1.2 Особливості стратегічного управління
Тема 2
    Аналіз стану підприємства
   2.1 Оцінка стратегії підприємства
   2.2 Аналіз конкурентоспроможності витрат
   2.3 Оцінка управління
   2.4 Аналіз функціональних зон підприємства
Тема 3
    Портфельний аналіз
Тема 4
    Оцінка в стратегічному управлінні
   4.1 Оцінка загроз і можливостей
   4.2 Оцінка стратегії
   4.3 Стратегічні висновки з оцінки
Тема 5
    Планування реалізації стратегії підприємства
   5.1 Сутність стратегічного плану підприємства
   5.2 Механізм розроблення стратегічних планів
Тема 6
    Реалізація стратегії та стратегічний контроль
   6.1 Етапи реалізації стратегії
   6.2 Стратегічний контроль
Методичні вказівки
Питання на залік