Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Логіка

Вступ

Дисципліна “Логіка” вчить правильно мислити за допомогою наукових понять і термінів, запобігати помилковим судженням і умовиводам, забезпечувати правильність побудови думок, уміння логічно і аргументовано доводити істину або спростовувати хибні положення, показувати можливості логічного мислення у практичній діяльності економіста, юриста, математика чи програміста; створити логічний базис для засвоєння всіх навчальних дисциплін, наукової роботи студентів тощо.

Предметом логіки є сфера мислення. Логіка є наука про загальні структури правильного мислення у їх мовній формі. У цьому курсі вивчаються лише начала традиційної, формальної логіки. І в цьому полягає його специфіка.

Мета та завдання

-

Автори

кафедра філософії, політології та інноваційних соціальних технологій

Артюх В'ячеслав Олексійович
кандидат філософських наук, доцент


Содержание дисциплины