Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Організація та обробка електронної інформації

Вступ

-

Мета та завдання

Мета даного курсу - сформувати у студента цілісне уявлення про різновид, можливості і принципи функціонування програмного забезпечення ЕОМ і ролі програмних засобів в різних видах діяльності. А також придбання навиків практичної роботи на комп'ютерах. Зміст дисципліни "Програмне забезпечення ЕОМ" глибоко інтегроване в структуру блоку дисциплін предметної підготовки. Основи роботи з операційними системами, текстовими редакторами є базою для вивчення подальших курсів.

Завдання дисципліни:

 1. Оволодіння знаннями теоретичних основ програмного забезпечення ЕОМ, класифікації програмного забезпечення.
 2. Розуміння призначення і вивчення можливостей базового і прикладного програмного забезпечення ЕОМ, визначення програмних засобів для вирішення проблеми.
 3. Оволодіння навичками роботи з програмним забезпеченням:
  • уміння працювати з операційною системою MS Windows, використовувати пакети сервісних програм;
  • установка і налагодження програмного забезпечення і апаратних засобів;
  • використання офісних систем для підготовки професійних публікацій, презентацій, електронних таблиць і простих баз даних;
  • автоматизація роботи в офісних системах;
  • створення наукових документів високої друкарської якості, використовуючи системи комп'ютерного набору, які призначені для створення математичних і наукових документів високої друкарської якості (на прикладі системи LaTeX).

Автори

кафедра комп'ютерних наук, секція ІТП


Чибіряк Я.І.


Содержание дисциплины Модуль 1 Огляд сучасного програмного забезпечення, сервісні програми, програми-оболонки
    Тема 1 Класифікація програмного забезпечення
       Конспект лекції
       Стислий конспект
    Тема 2 Допоміжні сервісні програми
       Конспект лекції
       Стислий конспект
    Тема 3 Основи роботи в системі Windows
       Конспект лекції
       Стислий конспект
Модуль 2 Основні види та формати електронних документів, текстові редактори та видавничі системи
    Тема 4 Огляд основних видів та форматів електронних документів, конвертори, їх призначення
       Конспект лекції
       Стислий конспект
    Тема 5 Огляд програмних засобів MS Word, Open Office Write, LaTex
       Конспект лекції
       Стислий конспект
    Тема 6 MS Word: основні функції, редагування та форматування документів, робота з таблицями, графікою, формулами
       Конспект лекції
       Стислий конспект
    Тема 7 MS Word: формати, стилі, шаблони
       Конспект лекції
       Стислий конспект
    Тема 8 MS Word: створення перехресних посилань, зносок, закладок, предметного покажчику, автоматичного змісту, нумерації формул, рисунків, таблиць
       Конспект лекції
       Стислий конспект
Модуль 3 Робота з електронними таблицями
    Тема 9 Огляд програмних засобів MS Excel, OpenOfficeCalc
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 10 MS Excel: огляд функцій, формати даних, організація обчислень
       Конспект лекції
          Абсолютні та відносні посилання
             Вопрос
             Вопрос
          Формули
             Вопрос
             Вопрос
             Вопрос
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 11 MS Excel: робота зі списками, побудова графіків, діаграм
       Конспект лекції
    Тема 12 MS Excel: використання умовних конструкцій, засоби оптимізації
       Конспект лекції
    Тема 13 MS Excel: розв'язування нелінійних рівнянь та систем нелінійних рівнянь
       Конспект лекції
Модуль 4 Моделі та формати подання інформації в інтернеті
    Тема 14 Глобальна мережа інтернет, визначення , загальна структура
       Конспект лекції
    Тема 15 Мова гіпертекстової розмітки документів HTML
       Конспект лекції
Модуль 5 Обробка електронної інформації за допомогою мови Visual Basic for Aplication (VBA)
    Тема 16 Елементи мови програмування та редактор VBA
       Лекції - Макроси(Word,Excel)
    Тема 17 Створення та виконання VBA-програм
       Лекції - Макроси(Word,Excel)
    Тема 18 Керуючі оператори, процедури та функції мови VBA
       Конспект лекції
Модуль 6 Використання математичного пакету MathCad
    Тема 19 Інтерфейс MathCad, основні функції, правила побудови обчислень
       Лекції - MathCad
Курсова робота
    Методичні вказівки до виконання курсової роботи
    Шаблон курсової роботи