Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: дисциплины » Організація баз даних та знань

Вступ

Ми птиці інформаційного простору. Іншого у нас немає.
Мегабайти моєї пам’яті привалила інформація. Борсаюсь, як у пісках.
Ліна Костенко "Записки українського самашедшого"

Організація та структурованість даних дозволяє значно спростити сприйняття інформації та забезпечити адекватні та достовірні відповіді на безлічі запитань до інформаційного простору

Загальнопрофесійна учбова дисципліна формує базові знання, що необхідні для засвоєння спеціальних дисциплін. Вивчення дисципліни «Організація баз даних та знань» відбувається у тісному зв’язку з іншими загальнопрофесійними курсами: «Алгоритмічні мови», «Програмування», «Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій», «Операційні системи», «Експертні системи».

Вивчення дисципліни «Організація баз даних та знань» направлене на формування теоретичних знань та практичних навичок по основам проектування баз даних та знань, кваліфікованому використанню можливостей баз даних та знань. Для продуктивної праці рекомендується поступове вивчення матеріалів курсу: починаючи з теоретичної частини і завершуючи практичними завданнями. Закріпити отримані знання можна за допомогою тестів та тренажерів. Практичні завдання необхідно буде оформлювати у вигляді електронного звіту та надсилати викладачеві для перевірки.

Мета та завдання

Основна мета дисципліни:

Автори

Марченко Анна Вікторівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, секція "Інформаційні технології проектування"


Содержание дисциплины Про курс
    Вступ
    Мета та завдання курсу
    Алгоритм роботи з курсом
    Інформація про автора курсу
    Перелік літератури до курсу
Модуль 1 - Інформаційні системи з базами даних
    Тема 1- Інформаційні системи з базами даних
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція - Тема 1- Інформаційні системи з базами даних
    Тема 2 - Поняття моделі даних предметної області
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Тема 3 - Проектування бази даних
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція - Тема 3 - Проектування бази даних
    Тема 4 - Проектування модулів додатків
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
    Список літератури
Модуль 2 - Реляційна модель даних
    Тема 5- Реляційна модель даних
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція - Тема 5- Реляційна модель даних
    Тема 6- Теорія нормалізації реляційної моделі даних
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція - Тема 6- Теорія нормалізації реляційної моделі даних
    Тема 7 - Введення в структуровану мову запитів SQL
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція 1 до теми 7 - Введення в структуровану мову запитів SQL
    Тема 8 - Цілісність та безпека даних
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція - Тема 8 - Цілісність та безпека даних
    Список літератури
Модуль 3 - Знайомство з іншими видами баз даних та базами знань
    Тема 9 - Розподілені бази даних
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція - Тема 9 - Розподілені бази даних
    Тема 10 - Об'єктно-орієнтовані бази даних
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція до Теми 10 - Обєктно-орієнтовані бази даних
    Тема 11 - Загальна характеристика баз знань
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція до Теми 11 - Загальна характеристика баз знань
    Тема 12- Моделі знань
       Конспект лекції
       Стислий конспект
       Висновки
       Питання для самоперевірки
       Відеолекція до теми 12- Моделі знань
    Список літератури
Індивідуальні обов’язкові завдання
    Постановка завдання
    Методичні вказівки до виконання