Українською English На русском

Наукові публiкацiї


2010 рік

 1. Любчак В.А., Зубань Ю.А., Технологии разработки дистанционных курсов в Сумском государственном университете//Moscow Education Online - 2010. Сборник трудов Международной конференции; Москва, 2010 (4 стр.)

 2. Зубань Ю.О. Особливості впровадження дистанційної форми навчання в Сумському державному університеті//Науково-методична конференція «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

2009 рік

 1. Любчак В.О., Купенко О.В., Лаврик Т.В., Муліна Н.І., Кузіков Б.О., Возна І.В. Дистанційне навчання: досвід впровадження в українському університеті: Монографія. — Суми: Вид-во СумДУ, 2009. — 160 с.

 2. Кузіков Б.О. Інформаційні технології в навчанні: персоналізація освіти // Науково-методична конференція “Молодь в освіті”. - Суми: Вид-во СумДУ,2009.-с. 22-24

 3. Коломієць М.А., Шаповалов С.П., Кузіков Б.О. Розроблення системи розпізнавання напівдублікатів та впровадження и у дистанційне навчання// Матеріали та програма IV міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів “Інформатика, математика, механіка” ІММ-2009 : 21-24 квітня 2009 р. - Суми : СумДУ, 2009. - С. 32-33.
 4. Кузіков Б.О. Узагальнена модель адаптивної навчальної системи // Тези доповідей IV Міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів “Інформатика, Математика, Механіка”.- 2009., Суми: Видавництво СумДУ.- с.34
 5. Kuzikov B.O. Creation connectivity matrix of E-content elements for distance learning // Nauka i studia. - №6(18) 2009., Przemyśl:”Nauka i studia”. - c.62-66
 6. Любчак В.О., Кузіков Б.О. Адаптивне формування навчального контенту на основі результатів контролю знань в системі дистанціного навчання// Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. - 2009. - № 2. - С. 37 - 40.
 7. Кузіков Б.О. Співвідношення понять індивідуалізованого, персоналізованого та адаптивного навчання в навчальних системах // Образование и виртуальность - 2009. Сборник трудов 12-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка, В.В.Семенца. — Харьков-Ялта:УАДО, 2009. — c.84-91.
 8. Лицман Ю.В., Марченко Л.И., Слепушко Н.Ю. Инструментарий для разработки виртуальных лабораторных работ по химии // Образование и виртуальность - 2009. Сборник трудов 12-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка, В.В.Семенца. — Харьков-Ялта:УАДО, 2009. — c.92-98.

2008 рiк

 1. Купенко О. В. Роль людського фактора щодо впровадження Е-навчання в університеті. // Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі: проблеми й перспективи (INCEL-08). - Одеса. - 2008.- CD-ROM ISBN 978-966-593-624-4
 2. Мулина Н.І. Висока якість дистанційних курсів як складова успішного розвитку дистанційної освіти // Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі: проблеми й перспективи (INCEL-08). - Одеса. - 2008.- CD-ROM ISBN 978-966-593-624-4
 3. Васильєв А.В.,Любчак В.О. Телекомунікаційне інформаційно-освітнє середовище Сумського державного університету // Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі: проблеми й перспективи (INCEL-08). - Одеса. - 2008.- CD-ROM ISBN 978-966-593-624-4
 4. Лаврик Т.В.,Мартинова Н.С. Використання дистанційних курсів для організації самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін // Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі: проблеми й перспективи (INCEL-08). - Одеса. - 2008.- CD-ROM ISBN 978-966-593-624-4
 5. Литвиненко О.А.,Шовкопляс О.А. Учет и анализ межпредметных связей дисциплин математического цикла в системе подготовки специалистов экономического профиля // Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі: проблеми й перспективи (INCEL-08). - Одеса. - 2008.- CD-ROM ISBN 978-966-593-624-4
 6. Коломієць М.А.,Шаповалов С.П. Дослідження вразливості тренажерів для дистанційної форми навчання // Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі: проблеми й перспективи (INCEL-08). - Одеса. - 2008.- CD-ROM ISBN 978-966-593-624-4

 7. Кузіков Б.О. Моделі побудови адаптивних навчальних систем: підходи та проблеми //Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», 2008р., Суми: Видавництво СумДУ. с 39 - 40
 8. Маслова З.І., Лаврик Т.В. Деякі особливості організації дистанційного навчання з дисципліни «Дискретна математика» //Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», 2008р., Суми: Видавництво СумДУ. с 27-28
 9. Муліна Н.І. Дистанційне навчання: на шляху до вдосконалення //Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», 2008р., Суми: Видавництво СумДУ. с 3-4
 10. ЗубаньЮ.О. Дистанційна форма навчання. Проблеми впровадження та шляхи вдосконалення навчального процесу //Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», 2008р., Суми: Видавництво СумДУ. с 5-6
 11. Купенко О.В. Відео в навчальному процесі //Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», 2008р., Суми: Видавництво СумДУ. с 10-11
 12. Возная И.В., Нестеренко О.М. Активизация процессов восприятия и запоминания теоретического материала в дистанционной форме обучения //Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», 2008р., Суми: Видавництво СумДУ. с 13-14
 13. Дегтяренко О.О., Зубань О.П. Тренажер та ділова гра, як засіб організації практичних робіт для задач творчого характеру при дистанційній формі навчання //Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», 2008р., Суми: Видавництво СумДУ. с 15-16
 14. Купенко О.В., Проценко О.Б., Колісник Л.О. Партнерство на користь студентам //Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій», 2008р., Суми: Видавництво СумДУ. с 16-17

2007 рiк

 1. A. Vasylyev, T. Lavrik, V. Lyubchak System of distance education at Sumy State University. // 5th International Conference on Emerging e-learning Technologies and Applications, Stara Lesna, the High Tatras, Slovakia. 2007. p.291-294
 2. T. Lavryk, N. Lugovoy, V. Lyubchak Peculiarities of distance education at Sumy State University. // International Conference Interactive Computer Aided Blended Learning. -International Association of Online Engineering, Wien, Austria. -2007. -CD-ROM ISBN 978-3-89958-277-2

 3. Лаврик Т.В. Факторний підхід до обґрунтування актуальності дослідження з вдосконалення змісту математичної освіти бакалаврів в умовах дистанційного навчання. // Методологічні питання наукового дослідження в педагогіці та соціальній педагогіці. - Харків: ХОГОКЗ. - 2007
 4. Лаврик Т.В. Порівняльна характеристика дистанційного та заочного навчання //Тези доповідей I Міжнародної науково-технічної конференції “Інтелектуальні системи в промисловості і освіті -2007” Суми: Видавництво СумДУ. с 123-124
 5. Кузиков Б.О. Метод оценки эффективности оценочных функций // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Наукові дослідження теорія та експеримент 2007. Полтава: ІнтерГрафіка 2007. Т. 7 с. 143-145
 6. Кузиков Б.О., Петров С.А. Формирование входных данных для систем управления дистанционным образованием // Тези доповідей II Міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників і студентів Інформатика, математика, механіка. Суми. 2007. с.74-77
 7. Кузiков Б.О. Застосування методу оціночних функцій для оцінки рівня знань слухачів //Тези доповідей I Міжнародної науково-технічної конференції “Інтелектуальні системи в промисловості і освіті -2007” Суми: Видавництво СумДУ. с 129-130
 8. Купенко Е.В. Управління діяльністю студентів у діловій грі в умовах дистанційного навчання //Тези доповідей I Міжнародної науково-технічної конференції “Інтелектуальні системи в промисловості і освіті -2007” Суми: Видавництво СумДУ. с 125-126
 9. Купенко Е.В., Возная И.В. Практика создания средств управления деятельностью студентов в дистанционном обучении//Тези доповідей I Міжнародної науково-технічної конференції “Інтелектуальні системи в промисловості і освіті -2007” Суми: Видавництво СумДУ. с 126-138

2006 рік

 1. Васильев А.В., Лаврик Т.В., Любчак В.А. Система дистанционного обучения в Сумском государственном университете // Вестник Московского городского педагогического университета.Серия “Информатика и информатизация образования”. - № 2(7) 2006.- с.259-261.

 2. V. Ljubchak, O. Silka, M. Slipushko Virtual multimedia complex as an addition to traditional physic laboratory experiment // Informatics in Secondary Schools. Selected papers of the 2nd International conference. Vilnius, 2006. p.263-268

 3. Лаврик Т. В. Реалізація методу вправ з використанням компютерних тренажерів в умовах дистанційного навчання // Матеріали першої Міжнародної конференції Нові інформаційні технології в освіті для всіх. Київ, 2006.
 4. Авраменко В.В., Слепушко Н.Ю Оперативный контроль статических характеристик квазистационарных объектов с помощью функций непропорциональностей // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. -2006. - № 4 (88).- с.5- 11.
 5. Кузиков Б.О. Реализация взаимодействия Flash и Java Applets в специальном случае // Тези доповідей I Межвузівської науково-технічної конференції “Інформатика, Математика, Механіка”.- 2006., Суми: Видавництво СумДУ.- с. 151-152
 6. Кузиков Б.О., Шаповалов С.П. Реализация взаимодействия Flash и Java Applets // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. -2006. - № 4 (88).- с. 68-73
 7. Любчак В.О., Лаврик Т.В. Досвід впровадження дистанційного навчання у Сумському державному університеті // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Місце та роль сучасної інформатики та комп’ютерної техніки у підготовці фахівців. Харків: ХНЕУ, 2006.

2005 рік

 1. Лаврик Т.В., Купенко О.В., Пивень А.Г. Система показателей качества педагогического проекта для образовательного модуля с компьютерной поддержкой // Образование и виртуальность - 2005. Сборник трудов 9-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования / Под общ. ред. В.А. Гребенюка, В.В. Семенца. - Харьков-Ялта: УАДО, 2005. - С. 255-262.
 2. Лаврик Т.В., Любчак В.О. Організація роботи викладачів у програмі дистанційного навчання Сумського державного університету // Методика дистанційного навчання фундаментальним та технічним дисциплінам у вищій школі: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції: - Миколаїв: НУК, 2005. - С. 26-27.
 3. Півень А.Г., Прокопович Є.С. Підготовка HTML-матеріалів для публікації на сайті дистанційного навчання // Методика дистанційного навчання фундаментальним та технічним дисциплінам у вищій школі: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції: - Миколаїв: НУК, 2005. - С. 37-38.
 4. Купенко О.В. Навчання як управління діяльністю: структурний аналіз // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За заг. Редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. - Харків, 2005. - Вип. 27. - Ч. 1. - С. 19-32.
 5. Купенко О.В. Структура діяльності як система: моральні аспекти розгляду // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. пр. Вип. 16 / Харк. держ. акад. культури; Відп. ред. Н.М. Кушнаренко, проф., д-р пед. наук. - Х.: ХДАК, 2005. - С. 184-191.
 6. Купенко О.В., Лаврик Т.В. Потенціал комп’ютерних засобів в управлінні навчальною діяльністю на засадах Болонського процесу // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (7–9 грудня 2005 р.). / Упор. Коваленко Є.І., Калініна Л.М., Тимошко Г.М. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. — С. 95–96.
 7. N.N. Lugovoy A system for offline support of distance courses // Information Technologies Management and Society: The 3rd International Conference Information Technologies and Management. - Riga, 2005. - p. 66.
 8. Купенко О.В. Моральний аспект управлінської діяльності у соціальних системах: від загального до одиничного // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп.ред.) та ін. - Київ-Запоріжжя, 2005. - Вип. 36. - С. 295-302.
 9. Купенко О.В. Визначення педагогічних понять “проект” та “проектна діяльність” на підставі аспектного аналізу // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За заг. редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. - Харків: 2005. - Вип. 28. - С. 34-44.
 10. Кузиков Б.О., Шаповалов С.П. Алгоритм муравья для решения задачи коммивояжера // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. -2005. - № 9 (81).- С. 43-48
 11. Кузиков Б.О. К вопросу о представлении рациональных дробей египетскими суммами // Тези доповідей Науково-технічної конференції викладачів, співробітників і студентів механіко-математичного факультету “Інформатика, Математика, Механіка”, 2005., Суми: Видавництво СумДУ. с 143-146

2004 рік

 1. Пивень А.Г., Купенко Е.В. Подготовка преподавателей университета к созданию дистанционных курсов. // Інтернет - Освіта - Наука - 2004. Збірник матеріалів конференції. - Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2004. - С. 176-178.
 2. A. Piven, E. Kupenko Preparation of university teachers for creation of distance courses. // Internet - Education - Science - 2004. Proceedings of the Fouth Internetional Conference. - Vinnytsia: UNIVERSUM, 2004. - С. 176-178.
 3. Кочевский Алексей, Пивень Андрей, Слепушко Николай Современные форматы векторной графики для дистанционных курсов по инженерным дисциплинам. // Інтернет - Освіта - Наука - 2004. Збірник матеріалів конференції. - Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2004. - С. 230-234.
 4. Kochevsky Alexey, Piven Andrey, Slepushko Nikolay Modern formats of vector graphics for distance courses in engineering disciplines. // Internet - Education - Science - 2004. Proceedings of the Fouth Internetional Conference. - Vinnytsia: UNIVERSUM, 2004. - С. 230-234.
 5. Купенко Е.В., Лаврик Т.В., Формирование научных знаний как основа творческой деятельности (на примере дистанционных курсов). // Образование и виртуальность - 2004. Сборник научных трудов.- Харьков: УАДО, ХНУРЭ, 2004. - Харьков: УАДО, ХНУРЭ, 2004.
 6. Стеценко Л.А, к.п.н. Купенко Е. В., Особенности дистанционного курса “Информатика и компьютерная техника” для экономических специально-стей. // Інтернет - Освіта - Наука - 2004. Збірник матеріалів конференції. - Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2004. - С. 275-279.
 7. Stetsenko L.A., Kupenko E.V., Description of the distance course “Informatics and Com-puters” // Internet - Education - Science - 2004. Proceedings of the Fouth Internetional Conference. - Vinnytsia: UNIVERSUM, 2004. - С. 275-279.
 8. Алексеев А.Н., Волков Н.И., Кочевский А.Н., СОСТАВЛЕНИЕ ТЕСТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА SSUQUESTIONNAIRE. // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції. - Суми Вид-во СумДУ, 2004 - С. 55-58.
 9. Луговой Н.Н., ИНТЕРАКТИВНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції. - Суми Вид-во СумДУ, 2004 - С. 51-55.
 10. Пивень А.Г., ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції. - Суми Вид-во СумДУ, 2004 - С. 36-40.
 11. Слепушко Н.Ю., ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ЭЛЕМЕНТОМ ИНТЕРАКТИВНОСТИ В ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ “НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ” // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції. - Суми Вид-во СумДУ, 2004 - С. 251-253.
 12. Кононенко О.Я. Лаврик Т.В., Взаємодія викладача та студентів у розв’язанні правових ситуацій в умовах дистанційного навчання. // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції. - Суми Вид-во СумДУ, 2004 - С. 211-214.
 13. Лаврик Т.В., Методические аспекты формирования умений и навыков в условиях дистанционного обучения. // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-методичної конференції. - Суми Вид-во СумДУ, 2004 - С. 152-156.
 14. Васильєв А.В., Карпуша В.Д., Купенко О.В., ЛюбчакВ.О. Досвід впровадження дистанційної форми навчання в Сумському державному університеті // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і перспективи розвитку: Шоста міжнародна науково-методична конференція. - Суми: Вид-во СумДУ, 2004. - С. 77-81.
 15. Купенко О.В. Обґрунтування проблеми формування проектної діяльності фахівця у закладі професійної освіти // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За заг. редакцією академіка І.Ф.Прокопенка, чл.-кор. В.І.Лозової. - Харків: Курсор, 2004. - Вип. 26. - Ч.2. - С.30-38.

2001 рік

 1. Куприенко В., Любчак В., Собаева Е., Шевченко С. Дискуссия в дистанционном обучении: педагогические основы и программная реализация // Интернет - среда за нови технологии в информационното общество: Четвърта научна конференция с международно участие. - Велико Търново: Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001. - С.259-263.
 2. Собаева Е.В. Активизация познавательной деятельности студентов в условиях дистанционного обучения: Автореф. дис : канд. пед. наук: 13.00.09 / Харкiвський державний педагогiчний унiверситет iм. Г.С. Сковороди. - Харкiв, 2001. - 19 с.
 3. Муліна Н.І. Методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови (старший ступінь у вищому технічному закладі освіти): Автореф. дис.: канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський державний лінгвістичний університет. – Київ, 2001. – 22 с.

2000 рік

 1. Муліна Н. І. Включене дистанційне навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти: побудова курсу, методика навчання та результати // Іноземні мови. – 2000. – №2. – С. 27-30.
 2. Муліна Н. І. Про стан викладання англійської мови на старших курсах вищих технічних закладів освіти // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Вип. 2. – К.: КДЛУ, 2000. – С. 42-46.
 3. Муліна Н. І. Дистанційний навчальний курс іноземної мови: проблеми розробки // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – К.: КДЛУ, 2000. – Вип. 7. – С. 96-98.
 4. Муліна Н. І. Дистанційне навчання англійської мови студентів технічних спеціальностей: побудова курсу, методика організації процесу навчання // Тези доповідей міжнар. наук. конф. «Іноземна філологія на межі тисячоліть». – Харків: Константа. – 2000. – С.208-209.

1999 рік

 1. Муліна Н. І. Дистанційний курс англійської мови для студентів технічних спеціальностей ВЗО // Проблеми освіти. – Частина 2: Наук.-метод. зб./ Кол. авт. – К.: ІЗМН, 1999. – Вип.. 18. – С. 9-13.

1998 рiк

 1. Муліна Н. І. Організаційно-методичні аспекти дистанційного навчання іноземних мов // Проблеми сучасної методики навчання іноземних мов: Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія «Педагогіка та психологія». Методика навчання іноземних мов). – Вип.1. – К.: КДЛУ, 1998. – С. 204-213.
 2. Муліна Н. І. Дистанційне навчання: загальна характеристика та особливості провадження у навчання іноземних мов (аналітичний огляд літератури) / Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 1998. – 72 с. – Укр.. – Деп. в ДНТБ України 02.06.98, №277 – Ук98 // Реферат в ж. Депоновані наукові роботи, «2, 1998 (у співавторстві з П.І.Сердюковим).
 3. Муліна Н. І. Дистанційний навчальний курс чужоземної мови: проблеми розробки // Тези доповідей 3-ї Міжнар. наук. конф. «Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів. – 1998. – С. 25-26.
 4. Муліна Н. І. Експериментальне навчання іноземних мов студентів технічного вузу в дистанційному середовищі // Матеріали п’ятої всеукраїнської наук.-метод. конф. «Використання персональних ЕОМ у навчальному процесі вищих та середніх навчальних закладів». – Львів: ЛДУ ім. Івана Франка. – 1998. – С. 77-79.

1997 рік

 1. Мулина Н. И. Перспективы использования дистанционного компьютерного обучения в реализации задач углубления знаний по иностранному языку // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов: Сумы: «Ризоцентр» СумГУ. – 1997. – С. 102.
 2. Мулина Н. И. К вопросу внедрения современных компьютерных технологий для повышения эффективности обучения иностранным языкам // Досвід і проблеми реалізації ступеневої системи підготовки фахівців: Наук.-метод. зб. матеріалів ІІІ міжнародної науково-методичної конференції / Відп.ред. М.І.Волков. – Суми. – 1997. – С. 273.