Українською English На русском

СумДУ – завжди на крок попереду


Наукові дослідження з проблематики дистанційного навчання були розпочаті в СумДУ з 1994 року. Безпосередньо за цією проблематикою опубліковано близько 100 наукових робіт, підготовлено та захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2001 р.), працюють аспіранти.

Участь у міжнародних проектах: у 2001 році – проект «Бібліотека електронних підручників з економічних дисциплін для вищого навчального закладу», що був реалізований при фінансовій підтримці Проекту підтримки розвитку електронних ресурсів за програмою “Розповсюдження інформаційних ресурсів” Консорціуму IREX (CARN-99-WEB-3); у 2007 році у співпраці лабораторії дистанційного навчання, кафедри управління СумДУ та проекту ЄС «Розбудова громадянського суспільства» достатньо успішно реалізовано програму підвищення кваліфікації «Менеджмент НПО» за дистанційною формою навчання; у 2007-2008 роках на запрошення Центру дистанційної освіти НТУ «ХПІ», у співпраці з цією організацією та іншими українськими та європейськими університетами було реалізовано проект TEMPUS/Tacis SM_SCM-T017B06-2006 «Практикум із удосконалення української системи eLearning» реалізовано низку заходів для впровадження комп’ютерних засобів навчання на кафедрах.

У 2002 році рішенням Вченої ради університету було затверджено експериментальну програму впровадження дистанційного навчання на 2002-2009 роки і для виконання завдання впровадження в практику СумДУ нової форми надання освітніх послуг було створено окремий підрозділ – лабораторію дистанційного навчання. В тому ж році було прийнято на навчання перших студентів.

У 2008 р. згідно наказу МОН створено Регіональний центр дистанційного навчання, якому підпорядковано 15 локальних центрів у 6 областях України. Лише декілька ВНЗ в Україні отримали такий дозвіл міністерства.

Розробка дистанційних курсів ведеться згідно затверджених Внутрішніх стандартних вимог до навчально-методичних матеріалів дистанційної форми навчання.

На сьогоднішній день розроблено сотні дистанційних курсів, в яких використовуються десятки тисяч тестових завдань, сотні тренажерів та інтерактивних демонстрацій, завдань для самостійної роботи, більше 100 навчальних відеоматеріалів. Створено єдину в Україні спеціалізовану online-студію. У нас вже отримали вищу освіту тисячі людей.

Приєднуйтесь до нас, ми завжди намагаємось бути найкращими!
Переконайтесь в цьому на власному досвіді.

Twitter Yahoo! Facebook Google LiveHelp