Демонстрация алгоритма знахождення найкоротшого шляху в графе