Logo-do Profile

Історія держави і права України

   

Предметний покажчик

   

 І    А    Б    В    Г    Д    З    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    У    Х    Ц    Ч    Ш  

І ізгої

А адвокатура

Б бояри

В великий вальний сойм
верхівка православного духовенства
види злочинів
види покарань
види сеймикових зібрань
вище духовенство
вищий крайовий суд
Військова (генеральна) рада
військова рада
вільні общинники
віра
віче

Г галузі права
Генеральна військова канцелярія
Генеральний бунчужний
Генеральний обозний
Генеральний писар
Генеральний підскарбій
генеральний уряд
Генеральний уряд
Генеральний хорунжий
Генеральні осавули
Генеральні судді
гетьман
Гетьманські універсали
головщина

Д Державна Народна Рада
Державний Секретаріат
джерела права
джерела права Речі Посполитої
духовенство : 1 , 2 , 3

З загальноземські статути (привілеї)
задушні люди
закупи
заможні козаки
звичаєве козацьке право
значкове товариство
зобов'язане право

К князівські з'їзди
козацтво : 1 , 2 , 3
козацька старшина : 1 , 2
конституційне право
кримінальне право : 1 , 2
купці

Л литовська метрика
Литовський статут

М Магдебурзьке право
міжнародні угоди
місцеве управління
міське населення
міські привілеї
міщани : 1 , 2
міщанство

Н Наказний гетьман

О обласні привілеї (уставні грамоти)
окружні суди

П повітові колегіальні суди
повітові суди
полковий уряд
поміщики
продаж
прощеники
пущеники
підпомічники
підсусідки

Р Рада Генеральної старшини
ремісники
російське дворянство
рядовичі
рядові козаки

С селяни : 1 , 2
селянство
сотенний уряд
спадкове право
спеціальні суди
судовий процес

У Українська Національна Рада
українська шляхта : 1 , 2
урок

Х холопи

Ц центральне управління
цивільне право

Ч челядь

Ш шлюбно-сімейне право
шляхта

© 2006—2018 СумДУ