Logo-do Profile

Історія держави і права України

Екзаменаційні питання


 1. Предмет і хронологічні межі курсу. Принципи і методи пізнання історико-правових явищ.
 2. Стародавні держави і право на території України ( VII ст. до н.е. - VI ст. н.е.).
 3. Утворення державності у східних слов'ян.
 4. Суспільний лад Київської Русі.
 5. Державний устрій Київської Русі.
 6. Джерела права Київської Русі.
 7. Галузі права періоду Київської Русі.
 8. Злочини і покарання у Київській Русі.
 9. Суд і судовий процес у Київській Русі.
 10. Суспільний і державний устрій Галицько- Волинського князівства.
 11. Правова система Галицько-Волинського князівства.
 12. Суспільний лад Литовсько-Руської доби.
 13. Державний устрій Литовсько-Руської держави.
 14. Суд і судочинство Литовсько-Руської держави.
 15. Галузі права Литовсько-Руської доби.
 16. Джерела права Литовсько-Руської доби.
 17. Суспільно-державний устрій українських земель у складі Речі Посполитої (1569-1648 рр.).
 18. Судочинство і правова система на українських землях у складі Речі Посполитої (1569-1648 рр.)
 19. Ознаки державності і державний устрій України у роки Визвольної війни 1648-1654 рр.
 20. Правова система в Україні у роки Визвольної війни 1648-1654 рр.
 21. Суспільний лад в Україні в роки Визвольної війни 1648-1654 рр.
 22. Державний устрій Козацько-гетьманської держави у другій половині ХУП-ХУШ ст.
 23. Суспільний лад Козацько-гетьманської держави ХУІІ-ХУШ ст.
 24. Кодифікація права у другій половині ХУІІ-ХУШ ст.
 25. Суд і судовий процес у Козацько-гетьманській державі другої половини ХУП-ХУШ ст.
 26. Джерела права Козацько-гетьманської держави другої половини ХУІІ-ХУШ ст.
 27. Галузі права періоду Козацько-гетьманської держави другої половини ХУІІ-ХУШ ст.
 28. Державний устрій на українських землях у складі Російської імперії у XIX- початку XX ст.
 29. Суспільний устрій на українських землях у складі Росії у XIX - початку XX ст.
 30. Судова система на українських землях у складі Росії у XIX - початку XX ст.
 31. Судова система на західноукраїнських землях у 1772-1918 рр.
 32. Галузі права на українських землях у складі Росії у XIX - початку XX ст.
 33. Суспільно-державний лад на західноукраїнських землях 1772-1918 рр.
 34. Еволюція права в Україні XIX - початку XX ст.
 35. Правова система на західноукраїнських землях 1772-1918 рр.
 36. Тимчасовий уряд та його місцеві органи влади в Україні.
 37. Законодавство Тимчасового уряду.
 38. Формування нових політичних структур. Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів (березень-жовтень 1917 р.).
 39. Утворення Центральної Ради. Державний устрій УНР.
 40. Правова система УНР часів Центральної Ради.
 41. Судова система УНР часів Центральної Ради.
 42. Державний устрій Української держави 1918 р.
 43. Судова система і правоохоронні органи Української держави 1918 р.
 44. Законодавство Української держави 1918 року.
 45. Утворення Директорії УНР. Державний і територіальний устрій УНР.
 46. Судова система і законодавство УНР часів Директорії.
 47. Західноукраїнська Народна Республіка.
 48. Державний лад, суд і правоохоронні органи радянської України 1917-1920 рр.
 49. Формування основ соціалістичного права України 1917-1920 рр.
 50. Вищі і місцеві органи влади УСРР у 1921-1929 рр.
 51. Суд і правоохоронні органи УСРР у 1921-1929 рр.
 52. Перша кодифікація радянського законодавства у 20-х-30-х роках XX ст.
 53. Галузі права в УСРР у 1921-1929 рр.
 54. Суспільно-політичний лад на західноукраїнських землях у 20-30-х роках XX ст.
 55. Державний лад в Україні у 1929-1938 рр.
 56. Правова система в Україні у 1929-1938 рр.
 57. Судові, позасудові і правоохоронні органи в Україні у 1929-1938 рр.
 58. Державний лад в Україні у 1939-1945 рр.
 59. Окупаційний рух і рух опору у 1939-1945 рр.
 60. Правова система і правоохоронні органи в Україні 1941-1945 рр.
 61. Приєднання до УРСР західноукраїнських земель у 1939-1945 рр.
 62. Державний лад і правоохоронні органи у 1945-1964 рр.
 63. Суспільні зміни в УРСР у 1945-1964 рр.
 64. Правова система УРСР у 1945-1964 рр.
 65. Державний лад УРСР у 1965-1985 рр.
 66. Основні риси права УРСР у 1965-1985 рр.
 67. Командно-адміністративна система управління у 1965-1985 рр.
 68. Суд і правоохоронні органи у 1965-1985 рр.
 69. Друга кодифікація радянського законодавства наприкінці 50-х початку 80-х рр. XX ст.
 70. Реформа державного апарату. Зміна статусу республіки у 1985-1991 рр.
 71. Суд і правоохоронні органи України у 1985-1991 рр.
 72. Зміни в українському законодавстві у 1985-1991 рр.
 73. Державний лад України у 1991-2006 рр.
 74. Правова система України у 1991-2006 рр.
 75. Суд і правоохоронні органи України у 1991-2006 рр.

© 2006—2018 СумДУ