Logo-do Profile

Історія держави і права України

Лекція 12

Література


Основна література

 1. Історія держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Я.Тація. - К., 2000. - Т.1.
 2. Історія держави і права України / За ред. А.С.Чайковського. - К., 2001.
 3. Музиченко П. Історія держави і права України. - К., 2001, 2006.

Додаткова література

 1. Брецко Ф. Історія держави і права України в схемах і таблицях // Історія України. - К., 2005. - №29-32.
 2. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок ХХ ст.). - Львів, 1996.
 3. Капелюшний В.П., Кудін С.В. Історія держави і права України (у схемах). - К., 2001.
 4. Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України. - К., 2002.
 5. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. - Львів, 1996.
 6. Музиченко П.П., Долматова Н.И. История государства и права Украины в вопросах и ответах. - Х., 2000. - Ч.1.
 7. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / За ред. І.Б.Усенка. - К., 2006.
 8. Теплицький В.П. Реформа 1861 р. і аграрні відносини на Україні. - К., 1959.
 9. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О.М.Мироненка. - К., 1997.
 10. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2 т. - Т.1. - К., 1997.
 11. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. - К., 1991.
 12. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. Ю.С.Шемшученко. - К., 1999-2004.

© 2006—2018 СумДУ