Logo-do Profile

Історія держави і права України

Лекція 9

Література


 1. Історія держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Я.Тація. - К., 2000. - Т.1.
 2. Історія держави і права України / За ред. А.С.Чайковського. - К., 2001.
 3. Музиченко П. Історія держави і права України. - К., 2001.
 4. Брецко Ф. Історія держави і права України в схемах і таблицях // Історія України. - К., 2005. - №29-32.
 5. Голобуцький В.О. Запорізьке козацтво. - К., 1994.
 6. Гуржій О. Українська козацька держава у ІІ половині XVII ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.
 7. Єрмолаєва В.М., Козаченко А.І. Органи управління Української держави (лруга половина XVII - XVIII ст.): Навчальний посібник. - Харків, 2002.
 8. Капелюшний В.П., Кудін С.В. Історія держави і права України (у схемах). - К., 2001.
 9. Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України. - К., 2002.
 10. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. - Львів, 1996.
 11. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. - К., 1998.
 12. Музиченко П.П., Долматова Н.И. История государства и права Украины в вопросах и ответах. - Х., 2000. - Ч.1.
 13. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / За ред. І.Б.Усенка. - К., 2006.
 14. Тищик Б.Й., Вівчаренко Б.А. Суспільно-політичний лад і право України у складі Речі Посполитої і Литовської держави. - Львів, 1996.
 15. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2 т. - Т.1. - К., 1997.
 16. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. - К., 1991.
 17. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. Ю.С.Шемшученко. - К., 1999-2004.
 18. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. - Львів, 1990-1992. - Т.1-3.

© 2006—2018 СумДУ