Logo-do Profile

Історія держави і права України

Лекція 2

Література


Література

 1. Брецко Ф. Історія держави і права України в схемах і таблицях // Історія України. - К., 2005. - №29-32. - С.21-23.
 2. Законодательство Древней Руси. - М., 1984.
 3. Захарченко П.П. Київська Русь: державний устрій, суспільний лад та основні риси права // Історія України. - 2002. - №7,10
 4. Капелюшний В.П., Кудін С.В. Історія держави і права України (у схемах). - К., 2001.
 5. Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України. - К., 2002.
 6. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. - Львів, 1996.
 7. Музиченко П.П., Долматова Н.И. История государства и права Украины в вопросах и ответах. - Харьков, 2000. - Ч.1.
 8. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / За ред. І.Б.Усенка. - К., 2006.
 9. Толочко П.П. Древняя Русь. - К., 1987.
 10. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. - К., 1997. - Т.1.
 11. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. Ю.С.Шемшученко. - К., 1999-2004.
 12. Історія держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Я.Тація. - К., 2000. - Т.1.
 13. Історія держави і права України / За ред. А.С.Чайковського. - К., 2001.
 14. Музиченко П. Історія держави і права України. - К., 2001.


© 2006—2018 СумДУ