Дистанційне навчання Home
Дистанционное обучение в СумГУ: перечень дисциплин
Общее количество дисциплин: 2343,
студентами изучаются 1414 дисциплин, которые включают:
тестовых заданий: 160021 ,
тренажеров и интерактивных демонстраций: 1173,
заданий для самостоятельной работы: 7303.


На данной странице Вы можете ознакомиться с содержанием следующих дисциплин:
 1. Computer Equipment Maintenance
 2. Electronic Information Organization and Processing
 3. Object-oriented analysis and design
 4. Programming for Mobile Devices
 5. Real-time computer graphics
 6. Technical Solution Support
 7. Web-based Systems Design
 8. Адвокатура України
 9. Алгоритмічні мови
 10. Англійська мова І
 11. Архитектура вычислительных систем
 12. Аудит (ru)
 13. Базы данных и информационные системы
 14. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)
 15. Безпека життєдіяльності (БЖД)
 16. Бизнес и статистика ІІ
 17. Бухгалтерский учет
 18. Випускна робота. (ФПК, 2012)
 19. Вища математика (М, Ф, Е, Мк)
 20. Військова підготовка (8 семестр)
 21. Внутренний экономический механизм предприятия
 22. Вступ до спеціальності, "Машинобудування"
 23. Высшая математика І
 24. Вычислительная геометрия и компьютерная графика
 25. Господарське законодавство
 26. Гроші та кредит + KP
 27. Державне регулювання економіки
 28. Дискретная математика
 29. Дифференциальные уравнения
 30. Екологія (Основи екології та економіки природокористування)
 31. Економіка і організація діяльності фірми
 32. Економіка та організація інноваційної діяльності
 33. Економічна історія
 34. Економічний ризик + KP
 35. Електричні перетворювачі сонячної енергії
 36. Електромагнітні перехідні процеси
 37. Етика юриста
 38. Инвестиционный анализ
 39. Информационные системы предприятий
 40. Інтернет в освіті
 41. Інформатика та комп'ютерна техніка
 42. Історія економічних вчень
 43. Історія України
 44. Квантова електроніка
 45. Клас для javascript-програмістів
 46. Компьютерная графика
 47. Компьютерные сети
 48. Конфліктологія
 49. Криптология
 50. Культурологія
 51. Логіка
 52. Логістика
 53. Макроекономіка
 54. Маркетинг (Э, Ф)
 55. Математический анализ І
 56. Математический анализ ІІ
 57. Математичне програмування
 58. Международная экономика
 59. Менеджмент
 60. Менеджмент продаж
 61. Методы оптимизации и исследование операций
 62. Мікроекономіка
 63. Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів + КР
 64. Моделювання та прогнозування економічних процесів
 65. Нарисна геометрія та інженерна графіка
 66. Науково-дослідна робота
 67. Німецька мова
 68. "Нові досягнення в науці та практиці" для викладачів гуманітарного та економічного напрямів (ФПК, 2012)
 69. Операционные системы
 70. Оптимізація процесів електропостачання та енергозбереження
 71. Організація баз даних та знань
 72. Організація виробництва
 73. Організація та обробка електронної інформації
 74. Основи адміністративного менеджменту
 75. Основи графіки
 76. Основи електротехніки і електроніки
 77. Основи молекулярної фізики та термодинаміки
 78. Основы интернет
 79. Основы проектирования в химическом машино- и апаратостроении
 80. Охрана труда
 81. Охрана труда в отрасли (ФЕМ, Ин)
 82. Підприємницьке право
 83. Планування і контроль на підприємстві
 84. Політична економія
 85. Політологія
 86. Потенціал і розвиток підприємства
 87. Правові основи інвестиційної діяльності
 88. Программирование
 89. Проектный анализ
 90. Психология
 91. Психологічні засади інноваційної педагогічної діяльності (2012 ФПК)
 92. Психологія та педагогіка вищої школи(ФПКПІ)
 93. Регіональний менеджмент (не для навч. процесу)
 94. Религиоведение
 95. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка + KP
 96. Розроблення дистанційного курсу (2013)
 97. Соціологія (не використовується)
 98. Статистика (ru)
 99. Створення та вдосконалення технічних систем
 100. Стратегічне управління підприємством
 101. Стратегія підприємства
 102. Страхование
 103. Теоретическая механика
 104. Теория вероятностей и математическая статистика
 105. Теория информации и кодирования
 106. Теория программирования
 107. Теория управления
 108. Теорія ймовірностей та математична статистика
 109. Українська мова
 110. Управление потенциалом предприятия
 111. Управління активами
 112. Управління людськими ресурсами неприбуткових організацій
 113. Управління організаційним розвитком неприбуткових організацій
 114. Управління проектами
 115. Управління якістю послуг неприбуткових організацій
 116. Финансы (Ф)
 117. Фізична хімія
 118. Філософія
 119. Фінанси зарубіжних суб'єктів господарювання
 120. Фінанси підприємств
 121. Функциональный анализ
 122. Хімія
 123. Численные методы
 124. Экология
 125. Эконометрия
 126. Экономика и мотивация труда
 127. Экономика предприятия
 128. Экономическая диагностика
 129. Экономическая теория
 130. Этика и эстетика